Recenzja książki What Really Works in Special and Inclusive Education: Using evidence ‐ based teaching strategies, edited by D. Mitchell, London 2008, ISBN 9‐78‐041536‐925‐1

Autor

  • Tamara Zacharuk Uniwersytet Przyrodniczo‐Humanistyczny w Siedlcach

Słowa kluczowe:

edukacja włączająca, strategia, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Abstrakt

Autor recenzowanej książki zauważa, że nauczyciele pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi potrzebują nowych strategii edukacyjnych, rozwiązań praktycznych opartych na dogłębnych rozważaniach teoretycznych. Praca dr. Mitchella dotyczy strategii nauczania w edukacji inkluzyjnej i zawiera prezentacje 24 strategii odpowiadających na pytanie: jak najlepiej organizować edukację włączającą?

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

brak

Pobrania

Opublikowane

2021-07-09

Jak cytować

Zacharuk, T. (2021). Recenzja książki What Really Works in Special and Inclusive Education: Using evidence ‐ based teaching strategies, edited by D. Mitchell, London 2008, ISBN 9‐78‐041536‐925‐1. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 11(11(4), 131–133. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2488