Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
HISTORIA I ŚWIAT (ISSN 2299-2464)