Informacje dla autorów

Czy jesteś zaintersowany(a) zgłoszeniem tekstu do tego czasopisma? Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są zasady czasopisma oraz Instrukcja dla autorów. Autor musi zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpocznie proces recenzji lub zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie. Proces zgłoszenia tekstu składa się z pięciu kroków.

Czasopismo stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics)

 

Aby zapobiec przypadkom „ghostwriting” oraz „guest  authorship” autorzy artykułów zobowiązani są podania: afiliacji oraz kto jest autorem koncepcji, założeń, metod i innych działań doprowadzających do powstania artykułu oraz źródła finansowania („financial disclosure”).

„Ghostwriting” oraz „guest  authorship” są przypadkami nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte zdarzenia będą dokumentowane i podawane do publicznej wiadomości. Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł do publikacji.

 

1. „Historia i Świat” accepts the material previously unpublished. Sending the text to
„Historia i Świat” is considered the declaration that the material is original and has not
been published in any form before, is not in the publishing process in other journal and
no ghostwriting or guest.
2. The articles and reviews should be sent via e-mail in .doc or .rtf to the address:
historia_i_swiat@uph.edu.pl
3. The text should be normalized computer script: A4, all margins: 2,5 cm, font: TNR 12,
single interline. The font in the footnotes : TNR 10
4. The articles and source editions should not exceed 30 pages.
5. Reviews, discussions and reports should not exceed 10 pages.
6. Review articles and polemics should not exceed 20 pages.
7. No formatting or graphic highlighting should be applied in the articles.
8. For citations brackets should be used.
9. The titles of the publications and foreign phrases should be distinguished with cursive.
10. Each article or source edition should contain a summary up to 1500 characters
including spaces.
11. Footnotes should be Word generated at the bottom of the page. References in the text
should be placed before the dot ending the sentence, or a comma when the reference is
inside the sentence, except for the situation when the sentence is ended by the
abbreviation. The numbers of the footnotes and references should be placed in upper
index without unnecessary brackets and dots after the numbers. Bibliography should
be placed at the end of the article.
12. Required bibliographical notes – according to simplified system e.g:
a/ in footnotes: Maksymiuk (2012) 66
b/ in bibliography:
- Maksymiuk K. (2012), Geografia wojen persko-rzymskich, Działania militarne
Rzymu i Iranu w okresie sasanidzkim, Siedlce
- Maksymiuk K. (2004), Some remarks on political relations between Sassanian
Persia and Rome during the Principate, „Eos”, 91, 131-139
- Maksymiuk K. (2007), Kilka uwag dotyczących deportacji mieszkańców Antiochii
przez Szapura I, [w:] Eurazja i Antyk, A. Bednarczuk, E. Bugaj, W. Rządka (ed.),
Poznań, 145-153
13. When quoting Internet resources we write: Author, the title (if there is none, it should
be given one), exact address and access date
14. Photographs in .jpg format, resolution 300 dpi