Informacje dla autorów

O czasopiśmie

Zasady Etyczne

Proces recenzyjny

Wytyczne dla autorów

Przesyłanie tekstów

Autor musi zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpocznie proces recenzji lub zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie.

Artykuły i recenzje można również przesyłać pocztą elektroniczną na adres: historia_i_swiat@uph.edu.pl