Proces recenzyjny

Uczciwa, bezstronna, kompetentna, wnikliwa i konstruktywna recenzja ma kluczowe znaczenie dla utrzymania standardów naszych publikacji. Recenzowanie tekstów dla czasopism to aktywność wykonywana nieodpłatnie przez badaczki i badaczy, przyczyniająca się do rozwoju dziedziny naukowej, którą się zajmujemy.
"Historia i Świat" stosuje procedurę podwójnie ślepej recenzji zewnętrznej (autorki/rzy nie znają tożsamości osób recenzujących, a osoby recenzujące nie znają tożsamości autorek/ów w momencie recenzowania), każdy artykuł naukowy zgłoszony do czasopisma oceniają co najmniej dwie niezależne osoby recenzujące z różnych ośrodków akademickich, innych niż instytucja reprezentowana przez autorkę/a.

Zasady recenzji zewnętrznych

1. Wybieramy osoby recenzujące na podstawie ich kompetencji i zainteresowań badawczych. Prosimy o rzetelną, uczciwą i wyrażoną z szacunkiem ocenę mocnych i słabych stron zgłoszonego tekstu, zawierającą ewentualne sugestie dotyczące dalszej pracy, które redakcja przekaże autor(k)om, dbając o zasadę anonimowości.

2. Dokładamy wszelkich starań, aby nie wybierać osób recenzujących, które mogłyby pozostawać w jakimkolwiek konflikcie interesów utrudniającym lub uniemożliwiającym uczciwą i bezstronną ocenę tekstu.

3. Przestrzegamy poufności procesu recenzowania. Zgłoszone teksty są anonimizowane przed recenzją; na wszystkich etapach procesu recenzyjnego autor/ka i
recenzentki/ci pozostają anonimowe/i, ich tożsamość jest ściśle chroniona przez redakcję.

4. Przedstawiamy osobom recenzującym merytoryczne i etyczne zasady recenzowania (oparte na wytycznych COPE), które akceptują, zgadzając się na przygotowanie opinii. Redakcja zobowiązuje się do zwracania uwagi na sygnały ostrzegawcze, które mogą świadczyć o oszustwach czy manipulacjach w recenzjach albo o nieuprawnionym wykorzystywaniu recenzowanych tekstów przez recenzentki/ów.

5. Redaktorki/rzy "Historia i Świat" zgłaszający własne teksty są całkowicie wyłączeni ze wszystkich etapów procesu recenzyjnego.

Etapy procesu recenzyjnego

1. Wewnętrzna recenzja i wstępna selekcja zgłoszonych tekstów naukowych przeprowadzana przez redakcję w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia (teksty mogą być odrzucone, odesłane autor(k)om do niezbędnych poprawek albo zakwalifikowane do recenzji zewnętrznej).

2. Zaproszenie kompetentnych osób recenzujących w sposób zgodny z etyką publikacyjną.

3. Proces podwójnie ślepej recenzji zewnętrznej (5 tygodni lub dłużej w razie potrzeby). Recenzja musi zawierać konkluzję, w której recenzent/ka rekomenduje przyjęcie tekstu do druku, poprawki/gruntowną rewizję albo odrzucenie tekstu.

4. Dodatkowa recenzja w przypadku rozbieżnych rekomendacji.

5. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje redaktor naczelny.

Recenzenci współpracujący

Katarzyna Balbuza (UAM Poznań, Poland)
Fereidoun Biglari (National Museum of Iran, Tehran, Iran)
Rémy Boucharlat (University of Lyon, France)
Carlos Santos Carretero  (University of Murcia, Spain / Israel Institute of Biblical Studies, Israel)
Jan Čížek (University of Ostrava, Czech)
Henry Colburn (University of Southern California, USA)
Omar Coloru (University of Genoa, Italy)
Matteo Compareti (Shaanxi Normal University, China)
Mehrdad Ghodrat Dizaji (Urmia University, Iran)
Vladimir Dmitriev (Pskov State University, Russia)
Andrey Yurievich Dvornichenko (St. Petersburg State University, Russia)
Kyle Erickson (University of Wales Trinity Saint David, Great Britain)
Gergana Georgieva (Neofit Rilski South-West University, Bulgaria)
Geoffrey Greatrex (University of Ottawa, Canada)
Bruno Jacobs (University of Basel, Switzerland) 
Kerstin Susanne Jobst (University of Vienna, Austria)
Valdemaras Klumbys (Vilnius University, Lithuania)
Anna Krasnowolska (UJ Kraków, Poland)
Meysam Labbaf-Khaniki (University of Tehran, Iran)
Doug Lee (University of Nottingham, Great Britain)
Judith A. Lerner (New York University, USA)
Lloyd Llewellyn-Jones (Cardiff University, Great Britain)
Ciro Lo Muzio (Sapienza University of Rome, Italy)
Ebru Mandacı (Bitlis Eren University, Turkey)
Alexandre Almeida Marcussi (The Federal University of Minas Gerais, Brasil)
Elena Andreevna Marushiakova-Popova (University of St Andrews, United Kingdom)
Michael E. Moore (University of Iowa, USA)
David Nicolle (University of Nottingham, Great Britain)
Valery Nikonorov (Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia)
Paolo Ognibene (University of Bologna, Italy)
Szymon Olszaniec (UMK Toruń, Poland)
Antony Polonsky (Brandeis University, USA)
Daniel T. Potts (New York University, USA)
Parvaneh Poushariati (New York City College of Technology, New York, USA)
Stefan Rohdewald (Leipzig University, Germany)
Thiago Clemêncio Sapede (EHESS - The School for Advanced Studies in the Social Sciences, Paris, France)
Vesta Sarkhosh Curtis (the British Museum, London, Great Britain)
Maria Sierra-Alonso (University of Seville, Spain)
Brian Porter-Szűcs (University of Michigan, USA)
Michael Shenkar (The Hebrew University of Jerusalem, Israel)
Mariyana Nikolova Stamova (Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria)
Michael E. Stewart (The University of Queensland, Australia)
Parviz Hossein Talaei (Shahid Bahonar University of Kerman, Iran)
Gianfilippo Terribili (Sapienza Università di Roma, Italy)
Willem Vogelsang (International Institute for Asian Studies, Leiden, Netherlands)
Conor Whately (University of Winnipeg, Canada)
Ercüment Yildirim (Kahramanmaras Sutcu Imam University, Turkey)