Metodologia analizy zależności między parametrami fizycznymi a zmiennymi cen regionalnego zapotrzebowania na energię wiatrową (w zastosowaniu do agregatora łotewskiego)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2022.02.08

Słowa kluczowe:

wskaźniki naturalne i cenowe, sektor energii elektrycznej, modele korelacji i regresji, zależność sinusoidalna, agregator łotewski

Abstrakt

W artykule zaproponowano metodologię kompleksowej analizy zależności korelacyjnych i regresyjnych relacji między ceną energii elektrycznej a produkcją energii wiatrowej na rynku energii elektrycznej, zgodnie z Krajowym Planem Energetyki i Klimatu na lata 2021-2030, w celu zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w wytwarzaniu energii elektrycznej. Zarówno modele biznesowe, jak i technologie regulacji podaży i popytu na energię elektryczną (EE) ulegają istotnym zmianom. Głównym celem Europejskiego Zielonego Ładu jest przekształcenie Europy do 2050 r. w pierwszy na świecie kontynent neutralny dla klimatu. Wykorzystanie energii odnawialnej znacznie zmniejsza zależność od paliw kopalnych jako źródła energii, pomagając ograniczyć emisje gazów cieplarnianych. Rozwój odnawialnych źródeł energii może również pomóc w ustabilizowaniu cen energii w przyszłości, gdy będzie ona stanowić znaczną część miksu energetycznego, który zasila przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Dobrowolna optymalizacja zużycia energii elektrycznej i oszczędność energii przez odbiorcę końcowego pociąga za sobą skutki gospodarcze realizowane przez mechanizm Demand Response (DR). Przedstawione adaptowane modele pomagają zrozumieć ten mechanizm i ustalić rozwój łotewskiego regionalnego agregatora, który z kolei wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne w krajach Unii Europejskiej oraz poprawia zrównoważenie i odporność energetyczną.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Opublikowane

2023-03-03 — zaktualizowane 2023-03-20

Wersje

Jak cytować

Mahareva, K., Silinevica, V., & Stecenko, I. (2023). Metodologia analizy zależności między parametrami fizycznymi a zmiennymi cen regionalnego zapotrzebowania na energię wiatrową (w zastosowaniu do agregatora łotewskiego). De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 8(2), 119–132. https://doi.org/10.34739/dsd.2022.02.08 (Original work published 3 marzec 2023)