Wpływ polityki przemysłowej Łotwy na gospodarkę kraju

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.05

Słowa kluczowe:

polityka produkcyjna, polityka gospodarcza, Łotwa, program Europa 2020

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie roli sektora produkcyjnego w gospodarce Łotwy. Autorzy przeprowadzili analizę porównawczą wdrażania polityki produkcyjnej w krajach bałtyckich. Metodologia zakłada systemowe podejście do rozwiązywania problemów, zapewniając jedność metod jakościowych i ilościowych. W artykule wykorzystano: monograficzną metodę analizy dokumentów (umożliwiającą przeprowadzenie szczegółowej analizy w oparciu o obszerny przegląd literatury naukowej i prawa) oraz metodę badań statystycznych. Autorzy artykułu wykorzystali również analizę korelacji krzyżowej (analiza korelacji, analiza regresji) do zbadania koncepcję polityki produkcji, jej celów i rodzajów, zwracając szczególną uwagę na zmiany definicji „polityki produkcji‖ we współczesnej gospodarce. Przeprowadzono analizę porównawczą realizacji programu „Europa 2020‖ w krajach bałtyckich. Zbadano implementację polityki produkcyjnej: eksport – import w przemyśle oraz poziom wynagrodzeń. Korzystając z metod ekonometrycznych (korelacja Spearmana, Pearsona i Kendalla), autorzy wykazali związek między inwestycjami w sektorze badań i rozwoju, poziomem wynagrodzeń a operacjami importowo-eksportowymi w sektorze produkcyjnym.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Inna Stecenko - The Baltic International Academy

doktor nauk ekonomicznych, profesor ekonomii regionalnej w Departamencie Ekonomii Bałtyckiej Akademii Międzynarodowej, Prorektor ds. Badań i rozwoju, Ryga, Łotwa. Zainteresowania badawcze: gospodarka Łotwy i międzynarodowa współpraca gospodarcza ze szczególnym uwzględnieniem państw Azji Środkowej i Dalekiego Wschodu.

Andrei Alekseev - The Baltic International Academy

doktorant na kierunku ―Regional Economy & Economic Policy‖ w Departamencie Ekonomii Bałtyckiej Akademii Międzynarodowej, Ryga, Łotwa.

Opublikowane

2020-01-28

Jak cytować

Stecenko, I., & Alekseev, A. (2020). Wpływ polityki przemysłowej Łotwy na gospodarkę kraju. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 5(2), 84–96. https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.05