ORIENTACJA APERCEPCYJNA CZY ZADANIOWA – DLACZEGO POKOLENIE FACEBOOKA CZUJE SIĘ TAK WYALIENOWANE I BEZUŻYTECZNE

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/sn.2023.23.03

Słowa kluczowe:

pokolenie sieci, poczucie anienacji, depresja, orientacja apercepcyjna, orientacja zadaniowa

Abstrakt

Współczesne zmiany cywilizacyjne, szczególnie zaś upowszechnienie się sieci społecznościowych, sprawiły, że umiejętność autoprezentacji stała się głównym źródłem powodzenia w świecie społecznym. Procesy te niejako w naturalny sposób przekierowały uwagę jednostki z otoczenia i aktywności, jaką zwykle uprawiała, na nią samą i budowanie własnej atrakcyjności w grupie. Te zmiany w postrzeganiu własnej osoby i własnych relacji ze światem społecznym nazywam orientacją apercepcyjną Spowodowała ona cały szereg konsekwencji, m.in. dotyczących priorytetów w zakresie własnej aktywności, dominujących mechanizmów regulacji samooceny, czy punktów odniesienia dla osobistych dążeń. Przedmiotem szczególnej uwagi stało się nie działanie, a stan emocjonalny. Artykuł traktuje o zmianach w mentalności młodzieży, jakie spowodowała powszechna obecność sieci społecznościowych, typowych pułapkach, w jakie wpadają opiekunowie, psychologowie i inni dorośli, zaniepokojeni rosnącą skalą depresji i poczucia wyalienowania, oraz zawiera propozycję odwrócenia tego niekorzystnego trendu.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Hiley C. (2023), UK mobil phone statistic, 2023, https://www.uswitch.com/mobiles /studies/mobile-statistics/ data dostępu: 1.02.2023.

Kawula S. (2005), Kształty współczesnej rodziny. Szkice familiologiczne, Wydawnic-two Adam Marszałek, Toruń.

Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Raport z badania dotyczącego zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości, wśród młodych ludzi (2023), https://mlodeglowy.pl/wp-content/uploads/2023/04/mlode-glowy -Otwarcie-o-zdrowiu-psychicznym-Raport-final.pdf, data dostępu: 17.04.2023.

Parsons T. (1969), Struktura społeczna a osobowość, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Twenge J.M. (2018), iGin. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczęśliwe i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości, Smak Słowa, Sopot.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-29

Jak cytować

Pospiszyl, I. (2023). ORIENTACJA APERCEPCYJNA CZY ZADANIOWA – DLACZEGO POKOLENIE FACEBOOKA CZUJE SIĘ TAK WYALIENOWANE I BEZUŻYTECZNE. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, (16(23). https://doi.org/10.34739/sn.2023.23.03