SPOŁECZNA REHABILITACJA WIĘŹNIÓW – ZŁUDZENIE INKLUZJI

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.07

Słowa kluczowe:

rehabilitacja społeczna więźniów, otwarte więzienia, system penitencjarny, system opresyjny, system ekskluzyjny, system inkluzyjny

Abstrakt

Ostatecznym celem współczesnej resocjalizacji osób naruszających prawo – zarówno nieletnich, jak i dorosłych – jest społeczna inkluzja tego typu jednostek, zmobilizo-wanie ich do tego, aby zawiadywały swoim życiem w sposób zgodny z cenionymi wartościami i normami. Tyle postulaty humanistów i kryminologów. Tymczasem system instytucjonalnego postępowania z przestępcami, szczególnie zaś system penitencjarny, skonstruowany jest w taki sposób, aby pozbawić jednostkę, która dostaje się w jego tryby, wszelkich umiejętności konstruktywnego organizowania swojego życia. Jest skrajnie ze-wnątrzsterowny, redukujący aktywność do zaspokajania podstawowych potrzeb, przesycony wzorcami dewiacyjnymi i negatywnie stygmatyzujący przestępcę na tyle skutecznie, że jego możliwości zorganizowania sobie życia po opuszczeniu zakładu karnego są o wiele mniejsze, niż wówczas kiedy do niego trafił. Na szczęście pojawiają się coraz to nowe propozycje i instytucjonalne formy pracy z więźniami i osobami opuszczającymi zakłady karne, przełamujące te konserwatywne modele i stwarzające większe szanse rehabilitacji społecznej byłych więźniów. Artykuł traktuje o rozbieżności pomiędzy postulatami skutecznej resocjalizacji a praktyką postępowania z osobami skazanymi na karę pozbawienia wolności oraz prezentuje jeden z przykładów postępowania z tego typu osobami zgodny z postulatami współczesnej myśli humanistycznej, jakim jest otwarte więzienie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Feeley M.M, Simon J. (1992), The New Penology: Notes on the Emerging Strategy of Corrections and its Implications, „Criminology” 30.

Pytka L. (2000), Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, wyd. APS, Warszawa.

Scott D. (2013), Unequalled in pain, [w:] D. Scott (ed.), Why Prison?, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 301-324.

Shammas V.L. (2012), The Pains of Freedom Prison Island and the Making of Scandinavian Penal Exceptionalism., Universitas Osloensis, Oslo.

Weisburd D. et al. (2010), Is Problem-Oriented Policing Effective in Reducing Crime and Disorder?, „Criminology” 9.

Wooldredge J., Smith P. (2016), Oxford handbook of prisons and inprisonsmement, University Press, Oxford, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199948154.001.0001, data dostępu: 1.06.2016.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-01

Jak cytować

Pospiszyl, I. (2022). SPOŁECZNA REHABILITACJA WIĘŹNIÓW – ZŁUDZENIE INKLUZJI. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, (22(15). https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.07