AKCEPTACJA NAUCZYCIELI Z TATUAŻAMI PRZEZ RODZICÓW UCZNIÓW

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/sn.2023.23.09

Słowa kluczowe:

tatuaż, kultura tatuażu, pedagog, nauczyciel, praca, wykluczenie, nauczanie

Abstrakt

Zdobienie swojego ciała za pomocą igły i różnego rodzaju barwników staje się co raz bardziej popularne i akceptowalne społecznie. Zdarza się jednak, że wytatuowa-ne osoby spotykają się z wykluczeniem w pracy właśnie z powodu swojego dobrowolnie zmienionego wyglądu. Tatuaż u nauczyciela w XXI wieku nie powinien budzić żadnych negatywnych odczuć, o ile nie zawiera obraźliwych treści. Pracodawcy i rodzice mają wobec pedagogów szereg przeróżnych wymagań. Czy oczekiwania dotyczące wyglądu nie godzą w prawo do wolności człowieka? Obecnie brak jest badań dotyczących wykluczenia osób z tatuażami w tej grupie zawodowej. Wnioski zawarte w tej publikacji dają jednak nadzieję na rozpowszechnienie zachowań tolerancyjnych i akceptację nauczycieli z tatuażami w miejscach pracy.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Akceptacja tatuaży w pracy – dziara czy kariera? https://inknews.co/jestem-za-akceptacja-tatuazy-w-miejscu-pracy/, dostęp: 12 08 2023.

Khosla V., Joseph V., Gordon H. (2010), Tatuaże: jakie jest ich znaczenie? https://podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/010/241/original/48-52.pdf?1472643398, dostęp: 12 08 2023.

Marcinkowski J.T., Konopielko Z., Wiśniewska P.M. (red.) (2021), Tatuaże. Gdy ciało staje się tłem, Silva Rerum, Poznań.

Szczerkowska-Dobosz A. (red.) (2022), Medyczne aspekty tatuażu, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa

Pobrania

Opublikowane

2023-09-29

Jak cytować

Czyżewska, Z. (2023). AKCEPTACJA NAUCZYCIELI Z TATUAŻAMI PRZEZ RODZICÓW UCZNIÓW. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, (16(23). https://doi.org/10.34739/sn.2023.23.09