Kształcenie ustawiczne w opinii nauczycieli studiów podyplomowych jednej z warszawskich uczelni

Autor

  • Hanna Dłutowska-Osik

Abstrakt

Pojęcie kształcenie ustawiczne może być używane na przemian z określeniami: kształcenie, rozwój przez całe życie, kształcenie ciągłe. To wymagania dzisiejszych czasów. Wzrasta świadomość społeczeństwa co do potrzeb uzupełniania kwalifikacji, a także podejmowania działań w celu przygotowania, zmotywowania dziecka do nauki już od najmłodszych lat. Popularność zdobywa tak zwany e-learning, czyli kształcenie na odległość, dostęp do wiedzy w każdym momencie i w dowolnym sprzyjającym nam
miejscu. Celem niniejszej pracy jest próba ustalenia efektywności, motywacji kształcenia na odległość w opinii nauczycieli - słuchaczy studiów podyplomowych jednej z warszawskich uczelni.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

1. Barwińska D., Uczelnie nieformalne i incydentalne w procesie całożyciowego uczenia się dorosłych (w:) Edukacja ustawiczna dorosłych pod redakcją M. Pakuły, A. Dudak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
2. Clarke A., E-learning − nauka na odległość, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007.
3. Grądzka-Tys A., Przygotowanie zawodowe studentów - kandydatów na nauczycieli, pod redakcją A. Klim-Klimaszewskiej, M. Wiśniewskiej, Tom I, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2012.
4. Kielska E., Edukacja ustawiczna dorosłych, pod redakcją M. Pakuły, A. Dudak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
5. Kruszyński Z., (red.), Edukacja ustawiczna dorosłych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 2009.
6. Marciniak J., „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” nr 2/2007.
7. Mielżyński J., Szkolnictwo wyższe w systemie kształcenia ustawicznego, pod redakcją Z. Wołk, Wydawnictwo Zielona Góra 2009.
8. Montwiłł W., „Edukacja ustawiczna dorosłych” nr 4/2006.
9. Plebańska M., E-learning − tajniki edukacji na odległość, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
10. Stopińska-Pająk A., (w:) Problemy rozwoju idei ustawicznego kształcenia, red. nauk. L. Olszewski, TWP, Warszawa 2001.
11. Suchy S., Edukacja dorosłych i bezrobotnych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
12. Szeląg A., „Biblioteka w Szkole” nr 11, 2008.
13. Śnieżyński M., „Nowa Szkoła” nr 3, 2005.
14. Zieliński Z., E-learning w edukacji. Jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną, Wydawnictwo Helion, 2012.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-09

Jak cytować

Dłutowska-Osik, H. (2021). Kształcenie ustawiczne w opinii nauczycieli studiów podyplomowych jednej z warszawskich uczelni. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 13(13(6), 101–112. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2464