Metody aktywizujące w klasie integracyjnej

Autor

  • Agnieszka Lipowska-Kuźba
  • Hanna Dłutowska-Osik

DOI:

https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.21

Słowa kluczowe:

inkluzja, metody aktywizujące, klasy integracyjne

Abstrakt

Metody aktywizujące stosowane w pracy nauczyciela bardzo pomagają w inkluzji społecznej dzieci (włączeniu dzieci z niepełnosprawnością do klasy). Na podstawie własnych doświadczeń i badań widać, jak dzieci (mając przystosowane metody) w naturalny sposób integrują się ze sobą. Dlatego tak ważne jest tworzenie klas integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych, gdzie dzieci pełnosprawne dostrzegają, że są obok nich rówieśnicy bardziej niż one potrzebujący wsparcia. W ten też sposób dzieci uczą się empatii, zrozumienia. Uczą się tego też dorośli. Z kolei praca nauczyciela jest bardziej efektywna, gdy korzysta z metod twórczego myślenia. Celem niniejszej pracy była próba ustalenia zasadności tworzenia klas integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych i pracy metodami aktywizującymi w opinii nauczycieli i rodziców jednej ze szkół w powiecie grodziskim.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Baraniewicz D., (2009), Uwarunkowania akceptacji ucznia w klasie integracyjne, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków.

Baścik–Kołek D., (2015), Mała ortografia, Wydawnictwo JUKA (klasa II), Kielce.

Dziedzic A., W.E. Kozłowska, (1998), Drama na lekcjach historii, WSIP, Warszawa.

hppt://www.ankietka.pl/ankieta/61738/metody-aktywizujące.html

http://boberkowy-world.blogspot.com/2015/04/ukad-soneczny-konspekt

http://www.ankietka.pl/ankieta/61738/metody-aktywizujące.html

http://www.oei, Por., Jizk.edu.pl/wczesno/lopuszynska/ank.pdf;

http://www.oeiizk.edu.pl/wczesno/lopuszynska/ank.pdf;

Jeziorska J., (1996), Szkolne pytania czyli dylematy nauczania, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa.

Kreuk-Lasocka A.J., (2011), Dostrzec dziecko, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.

Krzyżewska J., (1998), Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. AU OMEGA, Suwałki.

Lipkowski O., (1976), Problem integracji, Szkoła Specjalna, nr 1.

Nosowska D., (2013), Lektury dla klasy I, Wydawnictwo Zielona Sowa, Warszawa.

Pustuła A., (2014), Zadania do rozwiązania klasa II, Wydawnictwo Juka, Kielce.

Rosłaniec M., Szydłowska B., (2016), Gramatycy i ortografii na start klasa II, Wydawnictwo Olimp, Panowo Biskupie.

Sęk H., (2001), Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

Szumski G., (2006), Integracja kształcenia niepełnosprawnych: sens i granice zmiany edukacyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo APS, Warszawa.

Taraszkiewicz M., (2000), Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Wydawnictwo CODN, Warszawa.

Zacharuk T., (2011), Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów, Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny „Meritum”, nr 1(20).

Pobrania

Opublikowane

2019-12-10

Jak cytować

Lipowska-Kuźba, A., & Dłutowska-Osik, H. (2019). Metody aktywizujące w klasie integracyjnej. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 19(19(12), 273–286. https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.21