Kreowanie postaw tolerancji jako przyczynek do integracji osób niepełnosprawnych

Autor

  • Elżbieta Gaweł-Luty

DOI:

https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.17

Słowa kluczowe:

niepełnosprawność, tolerancja, integracja

Abstrakt

Celem prezentowanego tekstu jest wskazanie na wielowymiarowy kontekst miejsca osoby niepełnosprawnej we współczesnym społeczeństwie. Propozycje rozwiązań obejmują zarówno aspekt formalny, instytucjonalny jak i osobowy. Współcześnie wskazuje się na potrzebę akceptacji osób niepełnosprawnych jako pełnowartościowych członków społeczeństwa. Oprócz rozwiązań systemowych wymaga to z pewnością wychowania młodych ku otwartości na jednostki z deficytami rozwojowymi, wspólnej odpowiedzialności w szczególności za osoby słabsze, a także tolerancji dla różnorodności potrzeb i możliwości każdego człowieka.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Dykcik W., (2005), Pedagogika specjalna wobec aktualnych sytuacji i problemów osób niepełnosprawnych, Towarzystwo Naukowe PTP, Poznań.

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych zatwierdzona Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1. sierpnia 1997 r.

Maciarz A., (1999), Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, Impuls, Kraków.

Piotrowska J.M., (2015), Przedszkole integracyjne jako miejsce kreowania tolerancji dla dzieci niepełnosprawnych, Chojnice.

Ustawa z 26 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, Dz.U. nr 123 poz. 776.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-10

Jak cytować

Gaweł-Luty, E. (2019). Kreowanie postaw tolerancji jako przyczynek do integracji osób niepełnosprawnych. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 19(19(12), 211–224. https://doi.org/10.34739/sn.2019.19.17