De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Czasopismo naukowe De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności (ISSN 2450-5005) powstało w 2015 r. w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Ukazuje się w wersji elektronicznej, jako półrocznik. Wszystkie teksty są publikowane w wolnym dostępie. Czasopismo jest indeksowane w bazach danych, w tym w ERIH Plus, jednej z największych baz referencyjnych w Europie.

Denis Iroshnikov
7-17
Исследование безопасности как правовой категории
Plik PDF (Język Polski)
Anton Vasilyev
18-26
К вопросу о рецепции права в российской консервативной правовой идеологии
Plik PDF (Język Polski)
Łukasz Bartosik
27-42
Prawo do posiadania i noszenia broni w II Poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki - ujęcie oryginalistyczne
Plik PDF (Język Polski)
Oleksandr Bezruk
43-50
Мобильность как фактор глобальной безопасности
Plik PDF (Język Polski)
Damian Jarnicki
51-69
Przewartościowania i adaptacje. Epilog nordyckiej bezaliansowości?
Plik PDF (Język Polski)
Mirosława Kanar
70-87
Poczucie bezpieczeństwa wśród społeczeństwa w Polsce. Zmiany na przestrzeni lat 2002-2014
Plik PDF (Język Polski)
Izabela Niczyporuk-Chudecka
88-99
Instytucja Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w ramach stanu wojennego - historia i współczesność
Plik PDF (Język Polski)
Piotr Nowak
100-111
"Ład Postlizboński" w Europie
Plik PDF (Język Polski)
Aleksander Ksawery Olech
112-130
Przemyt marihuany jako źródło patologii oraz zagrożenie bezpieczeństwa społecznego i ekonomicznego w Polsce
Plik PDF (Język Polski)
Maxim Ratnikov
131-150
Влияние энергетических факторов на формирование внешней политики США
Plik PDF (Język Polski)
Daniel Smaga
151-160
Specyfika zadań Straży Granicznej i służby celnej jako formacji zwalczających terroryzm
Plik PDF (Język Polski)
Jakub Siemiątkowski
161-177
Obronność Polski w myśl środowisk republikańskich w świetle publicystyki pism "Rzeczy Wspólne" i "Nowa Konfederacja"
Plik PDF (Język Polski)
Adrian Szydlik
178-188
Karnoprawny aspekt przestępstw przeciwko obronności i bezpieczeństwu
Plik PDF (Język Polski)
Timur Andrievsky
189-198
The purposes of the Russian-Ukrainian hybrid war
Plik PDF (Język Polski)