Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Problem biurokracji w literaturze i kulturze

Zagadnienia podejmowane w niniejszym numerze dotyczą problemu biurokracji w literaturze i kulturze. Zaproponowane przez autorów analizy powyższego problemu, zarówno w aspekcie historycznym, społecznym, lecz nade wszystko literackim, ukazują niepodważalny wpływ biurokracji na kształtowanie tak poszczególnych postaw ludzkich, jak i całych systemów społecznych.
W niniejszym tomie zostały ujęte zarówno relatywnie pozytywne strony biurokracji, pojmowanej jako przykład dziejopisarstwa – źródła informacji o procedurach, charakterystycznych dla danego okresu historycznego czy też swoistego kodu cywilizacyjnego, – jak i, w zdecydowanie szerszej skali, jej negatywne cechy.

Pełny numer
PDF

Artykuły

Martin Golema
9-25
OD BYROKRACIE K MANAŽÉRIZMU: CESTA SLOVENSKÝCH UNIVERZÍT V LITERÁRNEJ A VEDECKEJ REFLEXII
45
PDF (Slovenščina)
Piotr-Paweł Repczyński
27-41
ROSYJSKA MATRYCA CYWILIZACYJNA A BIUROKRACJA
32
PDF
Ivan Jančovič
43-54
PRVKY BYROKRACIE A LITERÁRNE VZDELÁVANIE (NA PRÍKLADE SLOVENSKÝCH PEDAGOGICKÝCH DOKUMENTOV)
18
PDF (Slovenščina)
Мария Полякова
55-64
ВКЛАД МАРТИНА ЛЮТЕРА В ФОРМИРОВАНИЕ БЮРОКРАТИЧЕСКОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
22
PDF (Русский)
Георгий Прохоров
65-73
БЮРОКРАТИИ ГЛАЗАМИ ДРУГ ДРУГА. ТРАВЕЛОГИ XVII ВЕКА О РОССИИ
14
PDF (Русский)
Ольга Довгий
75-84
«ЯБЕДА ВСЕПЛОДНА»: СИСТЕМА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ЗЕРКАЛЕ САТИР А.Д. КАНТЕМИРА
14
PDF (Русский)
Bartłomiej Brążkiewicz
85-95
KSIĘGA PROTOKOŁÓW LOŻY WOLNOMULARSKIEJ „PRZESĄD ZWYCIĘŻONY” W KRAKOWIE Z LAT 1820-1822 – KRONIKARSKA SKRUPULATNOŚĆ WOBEC BIUROKRATYZACJI ŻYCIA PUBLICZNEGO
20
PDF
Елена Криволапова
97-106
ЛИЧНОСТЬ К.П. ПОБЕДОНОСЦЕВА В ОБЩЕСТВЕННОМ И ЛИТЕРАТУРНОМ КОНТЕКСТЕ РУБЕЖА XIX–XX ВЕКОВ
9
PDF (Русский)
Владимир Криволапов
107-114
„OТЕЦ РУССКОЙ БЮРОКРАТИИ” В РОМАНЕ М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА
11
PDF (Русский)
Tomasz Nakoneczny
115-133
BIUROKRATYZACJA JAKO FORMA KOLONIZACJI? NA MARGINESIE KSIĄŻKI MALTE ROLFA RZĄDY IMPERIALNE W KRAJU NADWIŚLAŃSKIM. KRÓLESTWO POLSKIE I CESARSTWO ROSYJSKIE (1864–1915)
18
PDF
Юлия Егорова
135-141
ОБРАЗ ЧИНОВНИКА-БЮРОКРАТА В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ М. ГОРЬКОГО
16
PDF (Русский)
Bożena Witowicz
143-152
BIUROKRACJA W TWÓRCZOŚCI ANDRIEJA PŁATONOWA – BEZOSOBOWA WŁADZA JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY OSOBISTE I SPOŁECZNE RELACJE
25
PDF
Ольга Кулагина
153-160
ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И ГОСУДАРСТВОМ В ОЧЕРКАХ АНДРЕ ЖИДА ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ СССР И ПОПРАВКИ К МОЕМУ «ВОЗВРАЩЕНИЮ ИЗ СССР»
14
PDF (Русский)
Marcin Cybulski
161-176
BIUROKRACJA I BIUROKRACI W RADZIECKIEJ KOMEDII FILMOWEJ
17
PDF
Martyna Kowalska
177-189
BIURKO ALEKSANDRA POTIOMKINA JAKO WSPÓŁCZESNY OBRAZ ROSYJSKIEJ BIUROKRACJI
Zuzana Cepková Feješová Cepková Feješová
191-201
MEDICÍNSKA BYROKRACIA A DEHUMANIZÁCIA SUBJEKTU V ZBIERKE IMUNITA OD M. FERENČUHOVEJ
25
PDF (Slovenščina)
Aneta Jurzysta
203-215
„BUREAUCRAZY”, CZYLI UCHODŹCY W NIEWOLI PROCEDUR. O BIUROKRACJI W GEHEN, GING, GEGANGEN (2015) JENNY ERPENBECK
37
PDF
Katarzyna Kozak
219-231
WAR OF WORDS: THE DISCOURSE OF HATE IN THE EARLY EIGHTEENTH CENTURY ENGLISH NEWSPAPERS
21
PDF (English)
Sławomir Sobieraj
233-246
ZAPOMNIANA POEZJA WANDY MELCER-RUTKOWSKIEJ
45
PDF
Edward Colerick
247-257
BECKETT: A CRITICAL PROBLEM
22
PDF (English)
Zuzana Bariaková Bariaková
259-260
rec. MARTINA KUBEALAKOVÁ: DETI ZVEDENÉ, DETI PREDURČENÉ. DIEŤA A DETSTVO V STARŠEJ SLOVENSKEJ LITERATÚRE, BANSKÁ BYSTRICA, BELIANUM, 2016. ss. 124, ISBN 978-80-557-1184-3
12
PDF (Slovenščina)
Ľubomír Gábor Gábor
261-262
rec. ZUZANA BARIAKOVÁ, MARTINA KUBEALAKOVÁ (EDS.): OBRAZ DIEŤAŤA A DETSTVA V TEXTOCH UMELECKEJ LITERATÚRY. BANSKÁ BYSTRICA, BELIANUM, 2016. ss. 252, ISBN 978-80-557-1117-1
15
PDF (Slovenščina)