Informacje dla autorów

Wymogi edytorskie

 • Edytor: Microsoft Word,
 • Marginesy: wszystkie 2,5,
 • Objętość tekstu: ok. 20 tys. znaków,
 • Czcionka: Times New Roman, 12,
 • Imię i nazwisko autora, afiliacja: z lewej strony, 12,
 • Tytuł artykułu: wypośrodkowany, wielkie litery, pogrubiony, 16,
 • Tekst główny: wyjustowany, akapity 1,25 (automatyczne – nie ręczne), odstępy między wierszami 1,15,
 • Śródtytuły: wypośrodkowane, pogrubione, 12,
 • Tytuły utworów w tekście kursywą,
 • Cytaty dłuższe niż 3 linijki wydzielić oddzielnie, 11, odstęp 1,
 • Dla oznaczenie skrócenia cytatu stosujemy […],
 • Przypisy[1], przypisy do prac pod redakcją[2], przypisy do prac zbiorowych[3], przypisy do czasopism[4], przypis nawiązujący do bezpośrednio poprzedzającego przypisu literaturowego[5], przypis do występującego już wcześniej przypisu[6], przypis do stron internetowych[7], przypis do dokumentów elektronicznych[8],
 • Przypisy na dole strony, 10, odstęp 1,
 • Bibliografia – nazwisko, inicjał imienia (lub imion), dalej zgodnie ze schematem przypisów.

 

Przykłady:

Смирнов И., Кризис современности, Москва 2010.

Брагинская Н., Славянское возрождение античности, в: Русская теория 1920-1930-е годы, Москва 2004, с. 49-80.

Kłańska M., Odyseusz, w: Mit – człowiek – literatura, Praca zbiorowa, Wstęp S. Stabryła, Warszawa 1992, s. 245-276.

Серман И., Пути и судьбы Григория Гуковского, „Новое литературное обозрение” 2002, № 3 (55), с. 54-65.

Rosenfield K., lderlins Antigone und Sophokles‘ tragisches Paradoxon, „Poetica”, Band 33 (2001), Heft 3-4, S. 465-502.

 

Prosimy również o dołączenie w języku angielskim i polskim:

 • tytułu,
 • krótkiego streszczenia (5-7 zdań),
 • słów kluczowych
 • informacji o autorze: imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, uczelnia/miejsce pracy (zajmowane stanowisko, wydział, instytut, katedra, zakład), miasto, państwo.

 

[1] I. Nazwisko, Tytuł pracy kursywą, Miasto rok, s. xx

[2] Tytuł pracy kursywą, (red.), I. Nazwisko, Miasto rok, s. xx

[3] I. Nazwisko, Tytuł pracy kursywą, w: Tytuł pracy kursywą, (red.), I. Nazwisko, Miasto rok, s. xx.

[4] I. Nazwisko, Tytuł pracy kursywą, „Tytuł czasopisma” rok, nr x (xx), s. x.

[5] Ibidem, s. xx.

[6] I. Nazwisko, op. cit., s. xx

[7] http://www.strona.pl, data dostępu.

[8] I. Nazwisko, Tytuł pracy kursywą, http://www.strona.pl, data dostępu

 

Do zgłoszenia należy dołączyć    oświadczenie autora