Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelna: dr Ewa Kozak  (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)

Zastępca Redaktor Naczelnej: dr Walentyna Krupowies (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)

Kolegium Redakcyjne:

dr Oksana Blashkiv  (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska) - redaktor tematyczny, redaktor językowy (angielski, ukraiński)
dr Aldona Borkowska  (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska) - redaktor tematyczny, redaktor językowy (rosyjski)
dr Katarzyna Kozak (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska) - redaktor tematyczny, redaktor językowy (angielski)
dr Adriana Pogoda-Kołodziejak (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska) - redaktor tematyczny, redaktor językowy (niemiecki)
mgr Marcin Sankowski  (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Polska) - redakcja strony internetowej

Rada Naukowa:

Dr hab. Roman Bobryk, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)
Prof. dr hab. Raffaele Caldarelli (Universita della Tuscia, Viterbo, Włochy)
Dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec, prof. uczelni (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Prof. dr hab. Martin Golema (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Słowacja)
Dr hab. Aurelia Kotkiewicz, prof. uczelni (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Polska)
Prof. dr hab. Wanda Laszczak (Uniwersytet Opolski, Polska)
Prof. dr hab. Borys Łanin (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Dr Natalia Sacré (Instytut Nauk Politycznych, Rennes, Francja)
Dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)

Kolegium Recenzentów:

Prof. dr hab. Tatsiana Autukhovich (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś)

Dr hab. Tadeusz Bogdanowicz, prof. uczelni (Uniwersytet Gdański, Polska)

Dr hab. Andrzej Borkowski prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Dr Edward Colerick, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Prof. Lyudmil Dimitrov (Uniwersytet Sofijski, Bułgaria)

Dr hab. Svetlana Goncharova-Grabovskaya (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Białoruś)

Prof. Peter Káša (Uniwesrytet w Prsovie, Słowacja)

Dr hab. Anna Kieżuń, prof. uczelni (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

Prof. dr hab. Bronisław Kodzis (Uniwersytet Opolski, Polska)

Dr hab. Iwona Krycka-Michnowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Dr hab. Elżbieta Kur, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)

Dr hab. Robert Małecki, prof. uczelni (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Prof. dr hab. Galina Michailova (Uniwersytet Wileński, Litwa)

Prof.  dr hab. Inna Shved (Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A. Puszkina, Białoruś)

Dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)

Prof. dr hab. Wanda Supa (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

Prof. dr hab. Wasilij Szczukin (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Dr hab. Danuta Szymonik (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. F. Karpińskiego, Siedlce, Polska)

Prof. dr hab. Elina Vasiljeva (Uniwersytet w Daugavpils, Łotwa)

Prof. dr hab. Anna Woźniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)