Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelna: dr Ewa Kozak  (Uniwersytet  w Siedlcach, Polska)

Zastępca Redaktor Naczelnej: dr Walentyna Krupowies (Uniwersytet  w Siedlcach, Polska)

Kolegium Redakcyjne:

dr Oksana Blashkiv  (Uniwersytet  w Siedlcach, Polska) - redaktor tematyczny, redaktor językowy (angielski, ukraiński)
dr Aldona Borkowska  (Uniwersytet  w Siedlcach, Polska) - redaktor tematyczny, redaktor językowy (rosyjski)
dr Katarzyna Kozak (Uniwersytet w Siedlcach, Polska) - redaktor tematyczny, redaktor językowy (angielski)
dr Adriana Pogoda-Kołodziejak (Uniwersytet w Siedlcach, Polska) - redaktor tematyczny, redaktor językowy (niemiecki)
mgr Marcin Sankowski  (Uniwersytet w Siedlcach. Polska) - redakcja strony internetowej

Rada Naukowa:

Dr hab. Roman Bobryk, prof. uczelni (Uniwersytet w Siedlcach, Polska)
Prof. dr hab. Raffaele Caldarelli (Universita della Tuscia, Viterbo, Włochy)

Dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Dr hab. Anna Górajek, prof. uczelni (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Prof. dr hab. Martin Golema (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Słowacja)
Dr hab. Aurelia Kotkiewicz, prof. uczelni (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Polska)
Prof. dr hab. Wanda Laszczak (Uniwersytet Opolski, Polska)
Prof. dr hab. Borys Łanin (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Dr Natalia Sacré (Instytut Nauk Politycznych, Rennes, Francja)
Dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. uczelni (Uniwersytet  w Siedlcach, Polska)

 

 

Kolegium Recenzentów:

Prof. dr hab. Tatsiana Autukhovich (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś)

Dr hab. Tadeusz Bogdanowicz, prof. uczelni (Uniwersytet Gdański, Polska)

Dr hab. Andrzej Borkowski prof. uczelni (Uniwersytet  w Siedlcach)

Dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. uczelni (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)

Dr Edward Colerick, prof. uczelni (Uniwersytet  w Siedlcach)

Prof. Lyudmil Dimitrov (Uniwersytet Sofijski, Bułgaria)

Prof. Katarzyna Duda (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Dr hab. Svetlana Goncharova-Grabovskaya (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Białoruś)

Prof. Peter Káša (Uniwesrytet w Prsovie, Słowacja)

Dr hab. Anna Kieżuń, prof. uczelni (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

Prof. dr hab. Bronisław Kodzis (Uniwersytet Opolski, Polska)

Dr hab. Iwona Krycka-Michnowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Dr hab. Robert Małecki, prof. uczelni (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Prof. dr hab. Galina Michailova (Uniwersytet Wileński, Litwa)

Prof.  dr hab. Inna Shved (Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A. Puszkina, Białoruś)

Dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni (Uniwersytet  w Siedlcach, Polska)

Prof. dr hab. Wanda Supa (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

Prof. dr hab. Wasilij Szczukin (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Dr hab. Danuta Szymonik (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. F. Karpińskiego, Siedlce, Polska)

Prof. dr hab. Elina Vasiljeva (Uniwersytet w Daugavpils, Łotwa)

dr hab. Kristina Vorontsova (Uniwerstyet Jagielloński, Kraków, Polska)

Prof. dr hab. Anna Woźniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)