Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualny numer

Tom 15 Nr XV (2021)
Opublikowany listopada 3, 2021

Czasopismo „Conversatoria Litteraria” posiada wymiar międzynarodowy. Pismo jest wydawane od 2008 roku i poświęcone głównie zagadnieniom komparatystyki literacko-kulturowej, i nieodłącznych od niej historii, teorii literatury oraz filozofii (także filozofii języka). Od 2009 roku współwydawcą jest Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, dzięki czemu czasopismo wzbogaciło swoje pole badawcze o problemy folkloru słowiańskiego. Struktura uwzględnia zarówno aspekty metodologiczne, jak i tematykę publikacji. Artykuły publikowane są w językach słowiańskich oraz w języku angielskim i niemieckim.

Artykuły

Василий Сенкевич
Гендерная роль и феноменологический статус мужчины (антиномия идентичности и аутентичности)
https://doi.org/10.34739/clit.2021.15.01
39
pdf (Русский)
Lujza Urbancová
Kontextová senzitívnosť pomenovania osôb mužského rodu
https://doi.org/10.34739/clit.2021.15.02
22
pdf (Slovenščina)
Анна Жирнова
Визуализация сюжетов об обучении и воспитании Aхиллеса в Греции VI-V вв. до н.э.
https://doi.org/10.34739/clit.2021.15.03
31
pdf (Русский)
Андрей Можайский
Этеокл как мужской персонаж трагедии Эсхила Семеро против Фив
https://doi.org/10.34739/clit.2021.15.04
31
pdf (Русский)
Ольга Бадма-Халгаева, Виктория Пичугина
Воинская добродетель богатырей в Калмыцких версиях героического эпоса Джангар
https://doi.org/10.34739/clit.2021.15.05
29
pdf (Русский)
Мария Полякова
Образ благочестивого юноши в эпистолярном жанре XVI века (на примере письма Ульриха Цвингли пасынку Герольду Мейеру)
https://doi.org/10.34739/clit.2021.15.06
27
pdf (Русский)
Ольга Довгий
«А благородство моё во мне унывает…»: Какой из четырех Евгениев настоящий?
https://doi.org/10.34739/clit.2021.15.07
56
pdf (Русский)
Александр Иваницкий
Этика героя новелл Генриха фон Клейста (эволюция значений)
https://doi.org/10.34739/clit.2021.15.08
24
pdf (Русский)
Юлия Егорова
Образ Фомы Гордеева в системе идейно-эстетических исканий раннего Горького
https://doi.org/10.34739/clit.2021.15.09
28
pdf (Русский)
Ксения Морозова
Галерея мужских образов в рассказе А.К. Гольдебаева Галчонок
https://doi.org/10.34739/clit.2021.15.10
22
pdf (Русский)
Яков Чечнёв
Кризис маскулинности в романе Kонстантина Вагинова Гарпагониана
https://doi.org/10.34739/clit.2021.15.11
25
pdf (Русский)
Sławomir Sobieraj
Topos lasu w poezji Bolesława Leśmiana. Natura – człowiek – Bóg
https://doi.org/10.34739/clit.2021.15.12
35
pdf
Ольга Кулагина
Мужские персонажи в творчестве Жака Превера и их языковая репрезентация
https://doi.org/10.34739/clit.2021.15.13
23
pdf (Русский)
Jozef Tatár
Slávni muži – protagonisti próz Štefana Krčméryho (Zimná Legenda)
https://doi.org/10.34739/clit.2021.15.14
24
pdf (Slovenščina)
Lucia Panáčková
Peter Karvaš v kontexte existencializmu
https://doi.org/10.34739/clit.2021.15.15
23
pdf (Slovenščina)
Ирина Попова-Бондаренко
Коды «мужского» и «не-мужского» в художественном мире Morpho Eugenia А.С. Байетт
https://doi.org/10.34739/clit.2021.15.16
30
pdf (Русский)
Irena Dimova
Problém „mužského“ jazyka (na príklade básní Migleny Nikolčinej a Ireny Ivanovej)
https://doi.org/10.34739/clit.2021.15.17
26
pdf (Slovenščina)
Eva Pršová
Postava chlapca a mládenca v konceptoch slovenskej literatúry (nielen) pre deti a mládež
https://doi.org/10.34739/clit.2021.15.18
57
pdf (Slovenščina)
Иво Поспишил
На фоне Центральной Европы: Преимущественно вежливый Леопольд в сети мужских персонажей романов Михала Вивега
https://doi.org/10.34739/clit.2021.15.19
26
pdf (Русский)
Lucia Szabóová
Nevypovedané a nevidené. Mužské postavy z pohľadu personálneho rozprávača v prozaickom diele Juliana Barnesa
https://doi.org/10.34739/clit.2021.15.20
26
pdf (Slovenščina)
Zuzana Jediná
Voyeursky subjekt a fenomén camp v slovenskej poézii (Michal Habaj ako novodobý trubadúr)
https://doi.org/10.34739/clit.2021.15.21
29
pdf (Slovenščina)
Zuzana Bariaková
Otcovia, milenci a kamionisti: mužské postavy v prozaickom svete Ivany Dobrakovovej
https://doi.org/10.34739/clit.2021.15.22
49
pdf
Nadežda Zemaníková
Mužskosť ako diskurzívna konštrukcia. Nemecké literárnovedné analýzy mužskosti v 21. storočí
https://doi.org/10.34739/clit.2021.15.23
32
pdf (Slovenščina)
Wyświetl wszystkie numery