Istnieje nowsza wersja tego artykułu opublikowanego 2023-09-28. Przeczytaj wersję najnowszą.

Nowelizacja art. 258 kodeksu karnego w świetle dynamiki zjawiska przestępczości zorganizowanej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.10

Słowa kluczowe:

kodeks karny, nowelizacja, przestępczość zorganizowana, statystyka

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie znowelizowanych rozwiązań prawnokarnych w przedmiocie art. 258 traktującego o zorganizowanej grupie i związku przestępczym. Tłem niniejszych rozważań jest analiza statystyczna zjawiska przestępczości zorganizowanej w trzech podstawowych obszarach jej działań – w obszarze kryminalnym, gospodarczym i narkotykowym. Ponadto, zaprezentowana zostanie statystyka ogólnej liczby grup przestępczych wyeliminowanych na przestrzeni ostatnich lat. Istotnym elementem poznawczym jest również wskazanie na doniosłość zjawiska przede wszystkim w zakresie generowanych szkód w Skarbie Państwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-28

Wersje

Jak cytować

Hernacka-Janikowska, A. (2023). Nowelizacja art. 258 kodeksu karnego w świetle dynamiki zjawiska przestępczości zorganizowanej. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 9(1), 134–146. https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.10