Redefinicja wojny i broni masowego rażenia w XXI wieku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2022.02.09

Słowa kluczowe:

redefinicja pojęcia wojny, wojna zdecentralizowana, wojna hybrydowa, cyberwojna, broń masowego rażenia

Abstrakt

Wojna potrzebuje nauki i zaawansowanej technologii, aby ewoluować. Do czasów rewolucji technologicznej wojny miały charakter lokalny, a nie globalny. Artykuł przedstawia koncepcję nowej idei wojny zdecentralizowanej jako wojny domowej i hybrydowej. Celem badawczym artykułu jest zainicjowanie dyskusji na temat ewolucji wojny i broni masowego rażenia. Problem badawczy został sformułowany w następujący sposób: czy jest to nowe wyzwanie wymagające doskonalenia w zakresie edukacji, szkolenia, wyposażenia oraz uzupełniania luk w regulacjach prawnych i istniejącej strategii? Czy obowiązujące akty prawne oraz działania wyspecjalizowanych instytucji i organów mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka związanego z użyciem broni masowego rażenia? Mając na uwadze powagę problemu, autor stawia hipotezę, że broń chemiczna, biologiczna, radiologiczna i nuklearna może stać się jednym z najskuteczniejszych sposobów osiągania celów w konfliktach zbrojnych. W opracowaniu skoncentrowano się na problematyce tej broni, ponieważ nie tylko broń jądrowa może odgrywać istotną rolę w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, a ograniczenia w proliferacji i stosowaniu broni chemicznej i biologicznej wydają się nieskuteczne. Artykuł, będący konsekwencją redefinicji wojennej, jest próbą ponownego przemyślenia pojęcia broni masowego rażenia, poprzez wyjaśnienie roli cyberataków, fanatyzmu politycznego i nienawistnej propagandy.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Opublikowane

2023-03-03 — zaktualizowane 2023-03-20

Wersje

Jak cytować

Konieczny, M. (2023). Redefinicja wojny i broni masowego rażenia w XXI wieku. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 8(2), 133–144. https://doi.org/10.34739/dsd.2022.02.09 (Original work published 3 marzec 2023)