Jako zagadnienie: co decyduje, że obywatel czuje się bezpiecznie w swoim państwie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.07

Słowa kluczowe:

bezpieczne państwo, prawo, ustrój polityczny, administracja, egzekucja prawa

Abstrakt

Bezpieczne państwo to państwo dobrze i przejrzyście zorganizowane. Państwo, w którym wszyscy obywatele mają zagwarantowany stabilny byt i mają poczucie pewności własnego rozwoju. Osiągnięcie tego stanu uwarunkowane jest przepisami prawnymi, będącymi podstawowym instrumentem regulowania i określania pożądanych stosunków społecznych. Kluczowa rola przypada funkcjonowaniu administracji niższego szczebla, której – jak twierdzi Autor – nie można obarczać winą za sposób stosowania prawa, w którego granicach i w którego wykonaniu ma działać. Wykorzystanie (stanowienie) prawa uzależnione jest od partii politycznych zasiadających w parlamencie i kreujących skład władzy wykonawczej (rząd pochodzi z parlamentu), a ich reprezentacja (skład członków parlamentu) – od naszego obywatelskiego zaangażowania w wybory.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Jacek Zieliński - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny

dr hab., profesor uczelni, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-12

Jak cytować

Zieliński, J. (2019). Jako zagadnienie: co decyduje, że obywatel czuje się bezpiecznie w swoim państwie. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 5(1), 96–112. https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.07