Czarny humor w prozie Michała Choromańskiego - wybrane przykłady

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/clit.2022.16.12

Słowa kluczowe:

Michał Choromański, proza, czarny humor, komizm, groteska

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest wykazanie związków twórczości Michała Choromańskiego z groteską. Właściwym przedmiotem zainteresowania jest jednak szczególnie jeden rodzaj groteski, a mianowicie komizm/czarny humor, dzięki któremu powieściowa rzeczywistość prozy Choromańskiego w pełni zyskuje groteskowy wymiar. Jeśli przy lekturze prozy autora Zazdrości i medycyny nie uwzględni się rewolucyjnej wrażliwości (której wyznacznikiem był ironiczny, estetyzujący i niejednokrotnie nacechowany okrucieństwem stosunek do unaocznionego w danym utworze cierpienia), pozostanie ona niezrozumiała. Impuls o charakterze antysentymentalistycznym kierował artystę w stronę czarnego humoru, dzięki któremu piętnował nie tylko w przestarzałe konwencje literackie, ale również świat pozorów, zakłamania, sztuczności i hipokryzji.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-10

Jak cytować

Bandzarewicz, B. (2022). Czarny humor w prozie Michała Choromańskiego - wybrane przykłady . Conversatoria Litteraria, 16(XVI). https://doi.org/10.34739/clit.2022.16.12