Hľadanie identity alebo prečo sa (ne)oplatí dospieť. Chlapčenský protagonista v próze pre mládež po r. 1989

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/clit.2023.17.06

Słowa kluczowe:

rozprávač, spoločenská próza, chlapčenský protagonista, tematická rovina, jazyk prózy

Abstrakt

Spoločenské, politické a kultúrne zmeny po roku 1990 priniesli do literatúry pre mládež na Slovensku tematické aj výrazové inovácie a premeny. Konštituovala a predstavovala sa diametrálne odlišná realita, v textoch modelovaná predovšetkým cez postavu, jej vzťahy a prostredie. Čiastočne bezpečný svet pred prevratom je v literárnom obraze mnohých autorov nahradený nepochopením, vyprázdnenosťou, deštrukciou až toxicitou vlastnej rodiny. Protagonisti tak trpia nedostatkom emocionálnej aj materiálnej podpory a unikajú do závislostí či náhradnej virtuálnej reality. Prózy P. Holku, P. Andrušku, P. Glocka a J. Šebestu sa stali prostriedkom kritiky novej spoločnosti aj príležitosťou predstaviť dospelým aj detským čitateľom širokú škálu jazykových prvkov modernej prózy cez naliehavé subjektívne rozprávanie chlapčenských postáv. V texte je reflektovaná aj postava otca, ktorá sa mnohokrát ocitá na opačnom póle k patriarchálemu živiteľovi rodiny.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2023-10-20 — zaktualizowane 2023-10-31

Wersje

Jak cytować

Pršová, E. (2023). Hľadanie identity alebo prečo sa (ne)oplatí dospieť. Chlapčenský protagonista v próze pre mládež po r. 1989. Conversatoria Litteraria, 17(XVII), 81–93. https://doi.org/10.34739/clit.2023.17.06 (Original work published 20 październik 2023)

Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.