DIALOG KULTUR. W POSZUKIWANIU WZAJEMNEGO ZROZUMIENIA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.02

Słowa kluczowe:

dialog, edukacja, wielokulturowość, międzykulturowość, edukacja międzykulturowa, wspólnota

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest refleksji nad istotą i rolą dialogu, w tym międzykulturowego, jako jednej z pewniejszych dróg do budowania wzajemnego szacunku, poznania, zrozumienia i współdziałania pomiędzy państwami, narodami i różnymi grupami, lecz przede wszystkim pomiędzy ludźmi, bez względu na ich odmienne dziedzictwo, pochodzenie etniczne, kulturowe czy inne cechy. Porusza także kwestie znaczenia dialogu jako relacji człowieka z człowiekiem, dzięki której możemy przeciwdziałać wszelkim formom kategoryzacji społecznej i kształtować takie postawy jednostki, których fundamentem będzie otwartość i wrażliwość na drugiego człowieka, prowadząca do współpracy i rozwoju wspólnot.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Al-Khamisy D. (2010), Edukacja włączająca edukacją dialogu. W poszukiwaniu modelu edukacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.

Boniecki A. (2016), Nie załamię się, [w:] J. Dąbrowska (red.), Nie ma się czego bać. Rozmowy z mistrzami, Wydawnictwo Agora, Warszawa, s. 6-21.

Cynarski W. (2002), Proces globalizacji. Dialog kultur czy konflikt wartości?, Instytut Europejskich Studiów Społecznych w Rzeszowie, Rzeszów.

Grzybowski P. (2008), Edukacja międzykulturowa – przewodnik. Pojęcia, literatura, adresy, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Idzik I. (2005), Stereotyp kulturowy w edukacji, [w:] „Edukacja i Dialog”, nr 185, s. 20-22.

Nikitorowicz J. (2003), Edukacja międzykulturowa, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 940.

Nikitorowicz J. (2005), Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykul-turowej, Wydawnictwo GWP, Gdańsk.

Nikitorowicz. J. (2018), Odpowiedzialność edukacji za kreowanie dialogu międzykulturowego, [w:] „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 6 (1), s. 76-88.

Nussbaum M.C. (2008), W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.

Okoń W. (1996), Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, War-szawa.

Rada Europy (2003), Intercultural education: managing diversity, strengthening de-mocracy, Ateny.

Rada Europy (2007), Policies and practices for teaching sociocultural diversity, Stras-bourg.

Rutkowiak J. (1992), Pytanie, dialog, wychowanie, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Skorowski H. (2017), Dialog podstawą wielokulturowości i wieloreligijności, „Edukacja Humanistyczna”, nr 2 (37), s. 7-12.

Suchodolski B. (1993), Pedagogika kultury, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa, s. 550.

Szomburg J. (2016), Jakich wartości i reguł potrzebujemy, aby stać się krajem wysoko rozwiniętym, [w:] J. Szomburg (red.), Na jakich wartościach oprzeć rozwój Polski? Po X Kongresie Obywatelskim, Wolność i Solidarność nr 70, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, s. 139-141.

Szyszka A. (2005), Cywilizacja wiedzy a edukacja jutra, „Edukacja i Dialog”, nr 2, s. 30-37.

Śnieżyński M. (2005), Sztuka Dialogu, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicz-nej, Kraków.

Tarnowski J. (2003), Pedagogika egzystencjalna, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 248-260.

Tischner J. (2018), Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-01

Jak cytować

Garbuzik, P. (2022). DIALOG KULTUR. W POSZUKIWANIU WZAJEMNEGO ZROZUMIENIA. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, (22(15). https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.02