Teatr osób niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście inkluzji społecznej

Studium przypadku na przykładzie grupy teatralnej „Rabarbar”

Autor

  • Justyna Juszczak

Abstrakt

Artykuł „Teatr osób niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście inkluzji społecznej” jest studium przypadku zespołu „Rabarbar”, działającego przy PŚDS w Mińsku Mazowieckim oraz ŚDS przy MOPR Siedlce. Grupa teatralna złożona jest z 26 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Opisana historia przedstawia wpływ teatru na rozwój psychospołeczny niepełnosprawnych aktorów. W tekście szczególnie zwrócono uwagę na aspekt społecznych właściwości teatru. Spektakl
pt. „Ciaptak czyli rzecz o tolerancji” zaprezentowano w perspektywie integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. Sztuka miała charakter społeczny i została skierowana do młodzieży ponadgimnazjalnej. Młodzież pełnosprawna
wspólnie z osobami niepełnosprawnymi przygotowała projekt teatralny „Ciaptak”, który poruszał tematykę dotyczącą akceptacji oraz wykluczenia. Przedstawiono także zagadnienie, na ile i jaka powinna być integracja, aby była trwałą
i pozytywną zmianą w środowisku lokalnym. Wskazano na ważną wartość inkluzji społecznej poprzez teatr w społeczności lokalnej na przykładzie grupy teatralnej Rabarbar.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Jajte-Lewkowicz I., Terapia i teatr. Wokół problematyki teatru ludzi niepełnosprawnych, wyd. Poleski Ośrodek Sztuki, Łódź 1999.
Way B., Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.
Żardecki W., Teatr w refleksji i praktyce edukacyjnej. Ku pedagogice teatru, Wyd. UMCS, Lublin 2012.
Żuraw H., Udział niepełnosprawnych w życiu społecznym, wyd. Akademickie Żak and Hanna Żuraw, Warszawa 2008.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-09

Jak cytować

Juszczak, J. (2021). Teatr osób niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście inkluzji społecznej: Studium przypadku na przykładzie grupy teatralnej „Rabarbar”. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 13(13(6), 113–128. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2467