Scenariusz zajęć włączających

Autor

  • Dorota Zbroszczyk
  • Marta Franaszczyk

Słowa kluczowe:

współpraca, integracja, włączanie

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie elementów kształtowania umiejętności życiowych, takich jak: współpraca, integracja i włączanie. Proponowany scenariusz zajęć włączających skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej z klas 4-6, do realizacji
na godzinie wychowawczej. W upowszechnianie tej koncepcji, jako istotnego ogniwa edukacji dzieci i młodzieży, włącza się między innymi organizacja międzynarodowa UNICEF.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

1. Dunaj B., Słownik współczesnego języka polskiego, Wyd. Wilga, Warszawa 1996.
2. Flis R., Praca w klasie integracyjnej, Wyd. Impuls, Kraków 2004.nś
3. Firkowska-Mankiewicz A., Edukacja – narzędziem przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, [w:] L. Frąckiewicz (red.), Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Warszawa, Wyd. IPiSS, Warszawa 2008.2(4)
4. Wiszejko-Wierzbicka D., Specjalne potrzeby ucznia czy szkoły? Przewodnik po edukacji włączającej pomocą w rozwijaniu kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły, „Niepełnosprawność – Zagadnienia – Problemy i Rozwiązania”, nr III/2012(4).

Pobrania

Opublikowane

2021-07-09

Jak cytować

Zbroszczyk, D., & Franaszczyk, M. (2021). Scenariusz zajęć włączających. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 14(14(7), 221–226. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2452