„Plastusiowa rączka” − scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dotyczący rozpoznawania i nazywania części ciała

Autor

  • Paulina Kiczko-Kamut

Słowa kluczowe:

część ciała, rewalidacja, scenariusz

Abstrakt

Zaprezentowany scenariusz zajęć zawiera propozycje, które mają na celu uczenie rozpoznawania i nazywania części ciała. Wykorzystane w scenariuszu propozycje zabaw i ćwiczeń sprzyjają kształtowaniu orientacji w schemacie własnego ciała.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

brak

Pobrania

Opublikowane

2021-07-09

Jak cytować

Kiczko-Kamut, P. (2021). „Plastusiowa rączka” − scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dotyczący rozpoznawania i nazywania części ciała. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 14(14(7), 217–220. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2451