Program socjoterapeutyczny „Kolory Tęczy” szansą na rozwój kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie

Autor

  • Paulina Kiczko-Kamut

Abstrakt

W artykule zwrócono szczególną uwagę na problemy, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne intelektualnie, podjęto rozważania na temat poziomu kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych. Przedstawiono również doświadczenia
z realizacji programu socjoterapeutycznego „Kolory Tęczy”, który jest cyklem 14 warsztatów skierowanych do osób mających trudności w radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi oraz konfliktowymi.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

1. Baczała, D., 2012, Niepełnosprawność intelektualna a kompetencje społeczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
2. GUS, 2013, Rocznik demograficzny 2013, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
3. Kiczko-Kamut, P., Rosocha, A., 2013, Program socjoterapeutyczny „Kolory Tęczy”, Siedlce.
4. Kościelska, M., 2000, Oblicza upośledzenia, PWN, Warszawa.
5. Matczak, A., 2007, Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS – podręcznik, wyd. II poprawione, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa
6. Obuchowska, I., 1987, Obecne i nieobecne paradygmaty w pedagogice specjalnej, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 4.
7. Sawicka, K., 1998, Socjoterapia, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa.
8. Zeidler, W., 2002, Integracja czy odrzucenie? Postawy wobec osób niepełnosprawnych: nowe problemy, nowe wątpliwości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 34

Pobrania

Opublikowane

2021-07-09

Jak cytować

Kiczko-Kamut, P. (2021). Program socjoterapeutyczny „Kolory Tęczy” szansą na rozwój kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 14(14(7), 203–210. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2449