Czy powiedzieć dziecku o diagnozie zespołu Aspergera? – studium przypadku

Autor

  • Marzena Lisowska

Słowa kluczowe:

diagnoza, niepełnosprawność, zespół Aspergera (ZA)

Abstrakt

W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie nurtujące niejednego rodzica czy też specjalistę, spotykających na co dzień dzieci z zespołem Aspergera. W pierwszej części artykułu poświęcono uwagę aspektom wychowania dziecka z niepełnosprawnością w oparciu o literaturę oraz badania naukowe. W kolejnej części przybliżono sylwetkę 10-letniego chłopca z zespołem Aspergera, podając najistotniejsze obszary fizycznego i psychicznego dojrzewania rejestrowane przez rodziców dziecka od jego urodzenia do dziesiątego roku życia włącznie. Następnie dokonano analizy podjętej przez rodziców decyzji w kwestii ujawnienia diagnozy na podstawie ich relacji, a także wypowiedzi chłopca.Te ostatnie przekazują sedno odpowiedzi na zadane w tytule pytanie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

1. Attwood T., 2013, Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik [Attwood T., 2007, The Complete Guide to Asperger`s Syndrome, Przeł. Sawicka Chrapkowicz A.], Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk.
2. Brzezińska A.I., 2009, Drogi dziecka ku samodzielności: między sprawnością a niepełnosprawnością, s. 11-50, w: Brzezińska, A.I. i in., 2009, Droga do samodzielności. Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sp. z o. o., Gdańsk.
3. Cotugno A.J., 2011, Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Rozwijanie kompetencji i umiejętności społecznych [Cotugno A.J., 2009, Dyslogic Syndrome: Group Intervention for Children with Autism Spectrum Disorders. A Focus on Social Competency and Social Skills, Przeł. Jedlińska J.], Wyd. Fraszka Edukacyjna Sp. z o. o., Warszawa.
4. Obuchowska I., 1991, Wprowadzenie. w: Obuchowska I. (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Praca zbiorowa (s. 9-15), Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
5. Ohme M., 2009, Rodzina i dziecko z ograniczoną sprawnością w pierwszych trzech latach życia, s. 51-93, w: Brzezińska A.I., i in., 2009, Droga do samodzielności. Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sp. z o. o., Gdańsk.
6. Pisula E., Mazur A., 2007, Jak matki spostrzegają swoje dzieci z autyzmem? Jakościowa analiza wypowiedzi matek, s. 47-72. w: Pisula E., Danielewicz D., 2007, Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością,
Wyd. Harmonia, Gdańsk.
7. Pytka L., 2012, Wychowanie jako prowadzenie, s. 13-32, w: Zacharuk T.,
(red.), 2012, Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy, Z. 12(5)2012, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce.
8. Zacharuk T., 2012, Wstęp, s. 7-8, w: Zacharuk T., (red.), 2012, Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy, Z. 12(5)2012, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce

Pobrania

Opublikowane

2021-07-09

Jak cytować

Lisowska, M. (2021). Czy powiedzieć dziecku o diagnozie zespołu Aspergera? – studium przypadku. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 14(14(7), 163–172. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2443