Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualny numer

Tom 10 (2021)
Opublikowany lipca 9, 2021

Historia i Świat, założona w 2012 roku, to recenzowane czasopismo poświęcone historii. Tomy są podzielone na dwie główne części: Acta Militaria Iranica i Acta Historica. Pierwsza część poświęcona jest badaniom w zakresie działań wojennych w starożytności i historii Bliskiego Wschodu. Druga część poświęcona jest historii Europy Środkowo-Wschodniej.

Redakcja z zadowoleniem przyjmuje zgłoszenia ze wszystkich dziedzin nauk społecznych oraz badań historycznych i kulturowych i ma na celu stymulowanie społecznej i politycznej debaty na aktualne tematy. Historia i Świat publikuje artykuły badawcze, biografie i recenzje książek.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało czasopismu Historia i Świat 40 pkt. (w 2021 r.)

Historia i Świat jest indeksowane: Scopus, ERIH PlusIndex CopernicusCEEOLCEJSHCEONPOL-indexBazHumRepoS

ACTA HISTORICA

Iryna LUTSYK
209-238
Death and burial in Kyivan Rus’ according to written sources
https://doi.org/10.34739/his.2021.10.09
63
PDF (English)
Robert PIĘTEK
239-252
The Dethronement of Bernardo II in 1615. The Role of a Violence and Christianity in Ideology of Power in Kongo in the first half of the 17th century
https://doi.org/10.34739/his.2021.10.10
56
PDF (English)
Dorota WEREDA
253-268
The Role of the Cult of Josaphat Kuntsevych in Biała Podlaska in Creating Intercultural Space
https://doi.org/10.34739/his.2021.10.11
63
PDF (English)
Józef PIŁATOWICZ, Rafał ROGUSKI
269-282
The attempt to introduce specialist military training in Vilnius in the last years of the 18th century
https://doi.org/10.34739/his.2021.10.12
37
PDF (English)
Krzysztof LATAWIEC
283-299
Personnel policy of the Foreign Trade Department of the Ministry of Finance in the Kingdom of Poland in the years 1850-1862
https://doi.org/10.34739/his.2021.10.13
56
PDF (English)
Bakyt NURPEISSOVA
301-315
О некоторых вопросах зарождения и деятельности политических партии Казахстана конца ХIХ и нач. XX-го века: On some issues of origin and activity political parties of Kazakhstan at the end of 19th and beginning 20th century
https://doi.org/10.34739/his.2021.10.14
235
PDF (English)
Veronika BELIAEVA-SACHUK
317-330
Восточная экспедиция Вацлава Серошевского и Бронислава Пилсудского 1903 года: Eastern Expedition of Wacław Sieroszewski and Bronisław Pilsudski in 1903
https://doi.org/10.34739/his.2021.10.15
58
PDF (English)
Alicja GONTAREK
331-352
The attitude presented in the press published by the Polish Socialist Party towards Gypsies in the interwar period – social and political issues
https://doi.org/10.34739/his.2021.10.16
63
PDF (English)
Henryk ĆWIĘK
353-363
Purpose – to recognize Germany. About some activities of the Polish intelligence in the 1920s
https://doi.org/10.34739/his.2021.10.17
42
PDF (English)
Saule KUSHYBEK
365-374
International legal regulation of electronic document circulation
https://doi.org/10.34739/his.2021.10.18
49
PDF (English)

WITNESSES OF THE PAST OF SIEDLCE REGION (BIOGRAPHIES)

Tomasz DEMIDOWICZ
435-441
Augustynik Marek, Denisiuk Ludwik, Lipka Jan
https://doi.org/10.34739/his.2021.10.25
13
PDF (English)
Wyświetl wszystkie numery