Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

DOCTRINA. STUDIA SPOŁECZNO-POLITYCZNE

Doctrina. Social and Political Journal

PL ISSN 1730-0274

 

Pismo ukazuje się jako ROCZNIK od 2004 roku w numeracji ciągłej

Wydanie papierowe jest wersją pierwotną pisma

 

Cel i zakres tematyczny:

DOCTRINA jest pismem naukowym obejmującym problematykę nauk społecznych i humanistycznych wydawanym przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Wydawane prace dotyczą szeroko rozumianej socjologii, politologii, nauk o bezpieczeństwie, filozofii politycznej i społecznej, etyki społecznej, stosunków międzynarodowe oraz historii najnowszej. Teksty przesłane na adres Redakcji kierowane są do zewnętrznych recenzji (po opinii o przydatności do druku wyrażonej przez Redaktorów Tematycznych i ewentualnie Radę Naukową), które warunkują ich wydanie. 

DOCTRINA redakcja nie płaci honorariów. Pełne teksty ukazują się w wersji papierowej i elektronicznej na stronie pisma oraz są dostępne w bazach indeksowych. Publikacje w Doctrinie są bezpłatne.

Indeksowanie: BazHum, BazEkon

 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska.

 

Aktualna punktacja MEiN: 20 punktów

Afiliacja: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk o BezpieczeństwieUniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska)

 

Adres redakcji: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce, pokój 2.37 (tel. 25 643 18 68)

https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/doctrina

 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,

strona internetowa: www.wydawnictwo-naukowe.uph.edu.pl

e-mail: wydawnictwo@uph.edu.pl

adres: ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 15 20

Dystrybucja: www.wydawnictwo.uph.edu.pl