Rola i miejsce kultury w procesie konstruowania idei etnopedagogiki

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/doc.2023.20.12

Słowa kluczowe:

kultura, etnopedagogika, etniczność, dialog międzykulturowy

Abstrakt

Ideą przewodnią zaprezentowanych rozważań jest kultura rozumiana jako podłoże wszelkich działań pozwalających manifestować i dookreślać etniczną tożsamość człowieka. Artykuł podejmuje również problematykę etnopedagogiki, analizowaną przez pryzmat współczesnej przestrzeni społeczno-politycznej oraz zachodzących w niej dynamicznych procesów narodowościowych i etnicznych. Możliwości podjęcia dialogu z „innym” autor upatruje w obustronnej akceptacji wyznawanych systemów wartości przez wszystkie uczestniczące w nim strony oraz w działaniach edukacyjnych i artystycznych, ułatwiających poznanie i zrozumienie specyfiki różnego rodzaju odmienności.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-21

Jak cytować

Matyjewicz, M. (2023). Rola i miejsce kultury w procesie konstruowania idei etnopedagogiki. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 20(20). https://doi.org/10.34739/doc.2023.20.12