Arkadiusz Łukasz Fordoński

Autor

  • Arkadiusz Łukasz Fordoński

Słowa kluczowe:

państwo, umowa społeczna, przemoc, wojna, geneza państwa, film, władza, sztuka, podbój

Abstrakt

Artykuł prezentuje model wyłaniania się państwa za sprawą przemocy, wojny i podboju. Inspiracją dla sformułowania zaprezentowanej koncepcji stały się filmy, często nie czerpiące w żadnej mierze ze źródeł historycznych, ale zarazem szczegółowo prezentujące sposób w jaki mogą kształtować się: władza jako taka, supremacja jednostki w grupie i wreszcie państwo. Film i telewizja są obecnie ostojami mimetyzmu w sztuce – nawet jeśli tworzone przez nie obrazy nie odzwierciedlają tych rzeczywistych, to stwarzają iluzję mimetyczną poprzez swe podobieństwo do świata rzeczywistego. O ile w ięc w izje p rezentowane w filmach nie muszą ukazywać realnych przyczyn procesu kształtowania się państwa, mogą wskazywać na przyczyny w mniejszej, bądź większej mierze prawdopodobne. Umożliwiają też budowanie modeli teoretycznych i artykuł zestawia egzogeniczna koncepcje powstania państwa i koncepcje umowy społecznej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-12

Jak cytować

Fordoński, A. Łukasz. (2019). Arkadiusz Łukasz Fordoński. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 9(9), 119–128. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1355