Myśl o „pobiegu”. Ucieczki z obozów specjalnych NKWD ZSRR

Autor

  • Maryla Fałdowska

Słowa kluczowe:

obóz jeniecki, Związek Radziecki, jeńcy wojenni, ucieczka, II wojna światowa

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest ucieczkom, które były podejmowane przez jeńców wojennych osadzonych w trzech obozach specjalnych w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Stanowi analizę dokumentów wytworzonych przez radzieckie władze obozowe w tych obozach, traktujące o próbach ucieczek zakończonych zawsze niepowodzeniem. Obrazuje organizację mordu na jeńcach obozu kozielskiego, począwszy od wyjazdu jeńców z obozu aż do dotarcia na miejsce zbrodni. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o możliwości podjęcia ucieczki w tym czasie. Przy omawianiu organizowanych ucieczek z obozów wykorzystano najważniejsze dokumenty publikowane oraz wszystkie istniejące w literaturze przedmiotu wspomnienia, relacje i materiały archiwalne. Zwrócono uwagę na tych Polaków, którzy w s wych w spomnieniach m ówią o udanych ucieczkach, pomimo, że wydają się one bardzo mało prawdopodobne.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-12

Jak cytować

Fałdowska, M. (2019). Myśl o „pobiegu”. Ucieczki z obozów specjalnych NKWD ZSRR. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 9(9), 91–117. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1354