Zagrożenia bezpieczeństwa polski w kontekście polityki prowadzonej przez Białoruś

Autor

  • Andrzej Dyrda

Słowa kluczowe:

Białoruś, bezpieczeństwo, geopolityka, zagrożenia militarne, zagrożenia gospodarcze, zagrożenia energetyczne, integracja, demokracja

Abstrakt

Polityka bezpieczeństwa prowadzona przez Polskę wobec swoich sąsiadów, jej kierunki, zakres i możliwości są determinowane sytuacją geopolityczną. Nasz kraj jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej w swoich decyzjach zobligowany jest do kierowania się interesem wspólnoty do której należy, a także interesem własnym – polską racją stanu. Podejmując zagadnienie kierunków polityki bezpieczeństwa prowadzonej przez Rząd Rzeczypospolitej wobec Białorusi nie sposób pominąć siły wpływów Rosji. Współzależność geopolityczna, militarna, kulturowa i religijna czynią te kraje bardzo bliskimi sojusznikami. Władze naszego kraju formułując kierunki polskiej polityki zagranicznej uwzględniają również fakt przemian, jakie dokonały się w ostatnich latach w białoruskiej polityce wewnętrznej i zagranicznej. Dlatego ważnym kontekstem jest sytuacja opozycji białoruskiej, wśród której znajduje się również mniejszość polska. Relacje Polski z Białorusią w sferze bezpieczeństwa powinny uwzględniać zarówno potencjalne zagrożenie militarne, jak i gospodarcze, w tym również energetyczne. Szanując integralność Białorusi, tożsamość jej obywateli, Polska powinna przyczyniać się do demokratyzowania życia wewnętrznego, poszanowania praw i wolności człowieka przez władze Białorusi przy zachowaniu dobrosąsiedzkich stosunków.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-12

Jak cytować

Dyrda, A. (2019). Zagrożenia bezpieczeństwa polski w kontekście polityki prowadzonej przez Białoruś. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 9(9), 81–90. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1353