Geneza państwa i narodu w myśli Nicolae Iorgi

Autor

  • Andrzej Dubicki

Słowa kluczowe:

Rumunia, geneza państwa, naród, historia, organizacja społeczeństwa, obywatel

Abstrakt

Artykuł stanowi krytyczną prezentację podglądów Nicolae Iorgi (1881–1940) odnośnie do powstania państwa i narodu. Państwo zostało uznane za najwyższą formę rozwoju, dającą największą miarę człowieczeństwa i edukującą społeczeństwo. W bardzo obrazowej formie Iorga klasyfikuje je jako owoc pracy i wysiłku wszystkich klas społecznych, a zwłaszcza robotników i inteligencji. Jednak rzeczą niezwykle istotną jest to, by zostało ono utworzone w momencie, w którym społeczeństwo zostało przygotowane do przyjęcia tej formy organizacji. W przeciwnym wypadku może zostać ono zawłaszczone przez elementy pasożytnicze poddane wpływom z zewnątrz. Rozważania o naturze państwa i narodu są ilustrowane kontekstem rumuńskim.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-12

Jak cytować

Dubicki, A. (2019). Geneza państwa i narodu w myśli Nicolae Iorgi. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 9(9), 63–79. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1352