System polityczny Związku Australijskiego – wybrane zagadnienia

Autor

  • Paweł Suski

Abstrakt

Model westminsterski w australijskim wydaniu, posiada osiem podstawowych współzależnych cech, dzięki którym możliwe jest zachowanie równowagi politycznej:
a) system jest oparty na wolności jednostki;
b) zapewnia rozdział państwa od kościoła;
c) parlament występuje jako suweren;
d) monarcha brytyjski jest głową państwa;
e) wszyscy obywatele są zobowiązani przestrzegać prawa uchwalonego przez parlament;
f) system sądowniczy jest niezawisły;
g) występuje podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą;
h) administracja państwowa jest wolna od nacisków egzekutywy1.
Konstytucyjne podstawy sprawowania rządów stanowią:
a) Konstytucja Związku Australijskiego;
b) konstytucje stanowe;
c) ustawodawstwo stanowe i terytorialne;
d) orzeczenia Sądu Najwyższego Australii;
e) konwenanse konstytucyjne przyjęte na szczeblu federalnym, stanowym i terytorialnym.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-12

Jak cytować

Suski, P. (2019). System polityczny Związku Australijskiego – wybrane zagadnienia. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 12(12), 255–270. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1327