Ekologiczne aspekty funkcjonowania sił zbrojnych – RP

Autor

  • Olga Niewiada

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo ekologiczne, zagrożenia promieniotwórcze, zagrożenia chemiczne, zagrożenia ropopochodne, zagrożenia sanitarno-bytowe, zagrożenia niejonizujące, zagrożenia wywołane hałasem i wibracjami

Abstrakt

Przemiany i transformacje, które się dokonały w ostatnim dziesięcioleciu XX w. w rożnych sferach działalności spowodowały, iż zaczęto inaczej niż dotąd postrzegać otaczającą rzeczywistość; zwłaszcza po zmianie punktu widzenia na zagadnienia militarne okazało się, że trzeba inaczej traktować otaczające nas środowisko i problemy jego bezpieczeństwa. Prowadząc działania wojenne nie da się całkowicie uniknąć dewastacji środowiska. Wprowadzając zmiany w mechanizmy i prawa jakimi rządzi się wojna, można zmniejszyć skutki prowadzenia działań w środowisku. Dlatego też w okresie pokoju powinno się zwiększać świadomość ekologiczną wśród żołnierzy jako obywateli naszego państwa. Artykuł dotyczy zagrożeń ekologicznych wynikających z pobytu wojsk.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-12

Jak cytować

Niewiada, O. (2019). Ekologiczne aspekty funkcjonowania sił zbrojnych – RP. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 12(12), 227–240. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1325