Wizje (trzeciej) Europy w zamyśle europejskich emigrantów w USA

Autor

  • Sławomir Wierzbicki

Słowa kluczowe:

emigracja, federacja, Stany Zjednoczone Europy Środkowej, koncepcje federacyjne, polityka zagraniczna USA

Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest subiektywne zbadanie wybranych wizji budowy Europy Środkowo-Wschodniej w myśl koncepcji i założeń polskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Konstrukcja niniejszej pracy podyktowana próbą osiągnięcia odpowiedzi na powyższy problem badawczy. Początkowo autor poddaje pod refleksje rozważania wstępne, poświęcone sytuacji politycznej regionu w okresie przed i po zakończeniu II wojny światowej oraz konotacjom poświęconym „trzeciej Europie”. Następnie przedstawia dualistyczną problematykę uchodźstwa-emigracji, bazując na konkretnych przykładach i statystykach. Ponadto analizuje retorykę decydentów względem rozwiązań federacyjnych w Europie Środkowej, biorąc za punkt widzenia polską i amerykańską administrację rządową. W dalszej części pracy porusza działalność forum emigracyjnego i powstałych inicjatyw mających na celu przekonanie amerykańskiej opinii o konieczności federacji regionu. Na koniec zaś autor charakteryzuje Stany Zjednoczone Europy Środkowej zaproponowane przez polskiego męża stanu Anatola Mühlsteina, jako najlepszą odpowiedz za emigracyjne zapotrzebowanie federacyjne w naszym regionie.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-11

Jak cytować

Wierzbicki, S. (2019). Wizje (trzeciej) Europy w zamyśle europejskich emigrantów w USA. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 12(12), 163–181. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1321