Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego

Autor

  • Julia Nowicka

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, katastrofy, ratownictwo, środowisko, zagrożenia

Abstrakt

W prezentowanym artykule określono współczesne rozumienie pojęcia bezpieczeństwo narodowe, wskazując na jego metamorfozę związaną z uwarunkowaniami charakterystycznymi dla XXI w. Podkreślono zasadność podejmowania działań na rzecz ochrony i ratownictwa ludności oraz substancji materialnej i środowiska przed zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi. W treści artykułu znaczące miejsce zajmuje typologia zagrożeń, które ujęto jako podstawową kategorię bezpieczeństwa narodowego. Zaznaczono wpływ rozwoju nauki i techniki na wzrost obaw społecznych i funkcjonowanie form narodowych. Wskazano także na synergiczny typ współczesnych katastrof oraz określono źródła zagrożeń XXI w. wraz z ich wpływem na bezpieczeństwo narodowe, co wymagało podkreślenia roli i zadań szeroko rozumianej obrony narodowej.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-11

Jak cytować

Nowicka, J. (2019). Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 12(12), 105–117. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1314