Niepodległość, suwerenność i demokracja w exposés premierów III Rzeczypospolitej

Autor

  • Krystian Kratiuk

Słowa kluczowe:

premier, expose, niepodległość, suwerenność, demokracja

Abstrakt

Dwadzieścia pięć lat po pierwszych polskich częściowo wolnych wyborów w czerwcu 1989 r. oraz po przystąpieniu do Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, Polacy nadal uważają za ważne pojęcia niezależności i suwerenności. Oba te pojęcia są bardzo często utożsamiane w powszechnej świadomości z demokracją. Przez ćwierć wieku politycy piastujący stanowisko premiera wielokrotnie przywoływali te ważne dla społeczeństwa polskiego wartości. W tym artykule autor potwierdziły hipotezę, że premierzy wywodzący się z dawnej opozycji demokratycznej w PRL częściej odwoływali się w swoich exposé do idei: niepodległości, suwerenności i demokracji niż premierzy wywodzący się z partii postkomunistycznych. Analiza wykazała również, że upływ czasu nie umniejsza wagi tego rodzaju zobowiązań formułowanych przez polityków. Polscy premierzy od 1989 r. – bez wyjątku – popierali integrację Polski w ramach Traktatu Północnoatlantyckiego oraz członkostwo Polski w Unii Europejskiej, mimo że byli świadomi, że Polska poprzez przynależność do organizacji międzynarodowych zmuszona została do porzucenia część swojej suwerenności.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-11

Jak cytować

Kratiuk, K. (2019). Niepodległość, suwerenność i demokracja w exposés premierów III Rzeczypospolitej. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 12(12), 71–89. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1312