Rozwój regionalny w ujęciu komparatywnym – na przykładzie Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Górnego Śląska. Poziom rozwoju – analiza wybranych aspektów

Autor

  • Nikola Janusek–Krysińska

Słowa kluczowe:

rozwój regionalny, gospodarka, konkurencyjność, innowacyjność, kapitał ludzki, kapitał społeczny, jakość życia, wskaźniki rozwoju

Abstrakt

Artykuł zawiera analizę porównawczą poziomu rozwoju trzech polskich województw:
dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Za pomocą opracowanego miernika rozwoju
regionalnego, autor analizuje cztery główne komponenty rozwoju – gospodarka, konkurencyjność
i innowacje, kapitał ludzki, kapitał społeczny i jakość życia. Autor stawia tezę, że
województwo najlepiej rozwinięte gospodarczo osiąga pozytywne wyniki także na pozostałych
płaszczyznach analizy. Badania rozwoju regionalnego powinny być zatem wieloczynnikowe,
gdyż proces ten związany jest nie tylko z gospodarką, ale wpływa również na sferę
społeczną (np. warunki życia ludności) czy polityczną (konieczność prowadzenia polityki regionalnej
uwzględniającej mocne i słabe strony województwa).

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-11

Jak cytować

Janusek–Krysińska, N. (2019). Rozwój regionalny w ujęciu komparatywnym – na przykładzie Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Górnego Śląska. Poziom rozwoju – analiza wybranych aspektów. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 12(12), 35–54. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1310