Jurysdykcja karna na międzynarodowej stacji kosmicznej

Autor

  • Michał Pietkiewicz

Słowa kluczowe:

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, jurysdykcja w kosmosie, kosmiczne prawo karne, jurysdykcja karna

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest próba przybliżenia sytuacji prawnej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Stanowi ona porozumienie kilkunastu państw, w których panują całkowicie odmienne systemy prawne (systemy common i civil law). Nie ulega zatem wątpliwości, iż osiągnięcie kompromisu i odpowiedź na pytanie „jakie prawo należy stosować?” było (oczywiście poza wzniesieniem stacji na orbitę) jednym z najcięższych zadań dla negocjujących stron. Równie istoty jest fakt, iż zgodnie z zasadą państwa rejestracji każdy moduł stacji może być przynależny do innego państwa. Jest to materia wyjątkowo delikatna, albowiem poza przyjętą w prawie międzynarodowym zasadą, iż astro-kosmo-taiko-nautów traktuje się jako wysłanników ludzkości, przyjąć należy, iż na ISS może dojść do różnego rodzaju incydentów (zawinionych lub niezawinionych). Już tylko w oparciu o powyższe przyjąć należy, iż uregulowanie zasad odpowiedzialności – w tym karnej – jest sprawą nader istotną.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-11

Jak cytować

Pietkiewicz, M. (2019). Jurysdykcja karna na międzynarodowej stacji kosmicznej. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 14(14), 303–322. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1279