Bliski Wschód i Afryka Północna 5 lat po Arabskiej Wiośnie. Czy było warto?

Autor

  • Izabela Czepirska
  • Katarzyna Górak-Sosnowska

Słowa kluczowe:

Arabska Wiosna, Bliski Wschód, przemiany społeczno-polityczne, rewolucja, transformacja ustrojowa

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest próba oceny, czy transformacja społeczno-polityczna nazywana zbiorczo Arabską Wiosną okazała się korzystna dla analizowanych państw (Algieria, Egipt, Jordania, Liban, Maroko, Tunezja). Na podstawie danych odnoszących się do sfery politycznej i ekonomicznej dokonano analizy oraz porównania osiągniętych wyników między państwami. W artykule wskazano podłoże oraz typy postulatów zgłaszanych przez protestujących mieszkańców Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w czasie rewolucji, a następnie przedstawiono szereg wymiernych wskaźników badających ich stan po pięciu latach po Arabskiej Wiośnie. Zestawiając dostępne mierniki oceniono, iż działania rewolucyjne przyniosły znacznie mniej pozytywnych zmian polityczno-ekonomicznych niż oczekiwano. Ujemny wynik z perspektywy gospodarczej praktycznie we wszystkich badanych państwach, a także negatywne zmiany na płaszczyźnie politycznej mogą sugerować, iż nie udało się wykorzystać niewątpliwie ogromnego potencjału do poprawy warunków społeczno-ekonomicznych mieszkańców państw protestujących w ramach Arabskiej Wiosny.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-10

Jak cytować

Czepirska, I., & Górak-Sosnowska, K. (2019). Bliski Wschód i Afryka Północna 5 lat po Arabskiej Wiośnie. Czy było warto?. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 14(14), 19–42. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1265