Charakterystyka bezpieczeństwa religijnego w Republice Słowackiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.13

Słowa kluczowe:

kultura, wolność wyznania, bezpieczeństwo publiczne, prawo, Republika Słowacka

Abstrakt

Bezpieczeństwo religijne polega na zapewnieniu wolności wyznania, praktyk religijnych oraz ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji, przemocy czy prześladowań związanych z przekonaniami religijnymi. Pojęcie bezpieczeństwa religijnego obejmuje również ochronę miejsc kultu, budynków religijnych oraz innych zasobów związanych z praktykami religijnymi. Bezpieczeństwo religijne wywiera wpływ na ogólne bezpieczeństwo publiczne, ponieważ akty przemocy i dyskryminacji wobec wspólnot religijnych (ale też akty przemocy dokonywane przez grupy wyznaniowe) mogą mieć negatywne skutki społeczne i polityczne.Bezpieczeństwo religijne w Republice Słowackiej jest regulowane przez odpowiednie przepisy prawne i konstytucyjne gwarancje. System bezpieczeństwa religijnego na Słowacji ma swoje mocne strony, takie jak ochrona wolności religijnej, ale również ograniczenia, które mogą być krzywdzące dla niektórych grup wyznaniowych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-28 — zaktualizowane 2024-01-31

Wersje

Jak cytować

Mrozek, J. (2024). Charakterystyka bezpieczeństwa religijnego w Republice Słowackiej. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 9(1), 164–177. https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.13 (Original work published 28 wrzesień 2023)