Uwarunkowania, wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego Polski w kontekście wojny w Ukrainie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.04

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, cyberbezpieczeństwo, konflikt zbrojny, Sojusz Północnoatlantycki

Abstrakt

Celem artykułu jest skoncentrowanie rozważań i zarysowanie uwarunkowań, wyzwań, a także potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego Polski w obecnej sytuacji geopolitycznej przede wszystkim ze strony Rosji. Problem badawczy został ujęty w pytaniu: jakie powinny być kierunki prowadzenia polityki w celu zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego Polski. Hipoteza badawcza, która została w artykule zweryfikowana, stanowi, że trzonem bezpieczeństwa międzynarodowego Polski jest ścisła współpraca w ramach sojuszu euroatlantyckiego i Paktu Północnoatlantyckiego NATO, Unii Europejskiej oraz przyjęcie spójnej ze wszystkimi państwami sąsiadującymi bezpośrednio z Polską strategii bezpieczeństwa międzynarodowego. Z metod badawczych służących weryfikacji przyjętej hipotezy i rozwiązania problemu badawczego wykorzystano głównie analizę wykazanej w bibliografii literatury oraz wnioskowanie, a także syntezę i uogólnianie wyciągniętych w wyniku analizy wniosków. Udzielona została odpowiedź na pytanie badawcze, która jest rozwiązaniem podjętego w artykule problemu badawczego. Założoną hipotezę badawczą zweryfikowano, a wnioski ujęto w podsumowaniu. Omówiona w artykule problematyka wydaje się być uzasadniona szczególnie w dobie trwającego konfliktu i toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny spowodowanej napaścią zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-28

Jak cytować

Jakimiec, J. (2023). Uwarunkowania, wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego Polski w kontekście wojny w Ukrainie. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 9(1), 48–61. https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.04