Transformacje ładu demokratycznego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.07

Słowa kluczowe:

demokracja, porządek międzynarodowy, bezpieczeństwo międzynarodowe, globalizacja, transformacja

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kierunków transformacji ładu demokratycznego zarówno w kontekście ustroju politycznego jak i cechy stosunków międzynarodowych. Ład ten podlega oddziaływaniu wielu współczesnych wyzwań i zagrożeń (tj. globalizacji, rewolucji technologicznej, zagrożenia terrorystycznego, itd.). Po zakończeniu zimnej wojny i wzmocnieniu pozycji Stanów Zjednoczonych Ameryki na świecie demokracja miała stać się najbardziej pożądanym typem ustroju państwowego, a wiodąca pozycja międzynarodowa USA miała również zagwarantować demokratyczne podejście do budowania nowego ładu światowego opartego na równej partycypacji i poszanowaniu wszystkich uczestników stosunków międzynarodowych. Jak się jednak okazało, demokracja nie stała się panaceum na problemy współczesnego świata, a statystycznie odnotowano przyrost liczby państw autorytarnych. Co więcej, atrakcyjność demokracji zaczęła być coraz częściej kontestowana.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-28 — zaktualizowane 2023-09-29

Wersje

Jak cytować

Drygiel-Bielińska, M. (2023). Transformacje ładu demokratycznego. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 9(1), 95–110. https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.07 (Original work published 28 wrzesień 2023)