Otyłość zagrożeniem bezpieczeństwa zdrowotnego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.12

Słowa kluczowe:

otyłość, BMI, opieka zdrowotna, bezpieczeństwo

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu wzrostu wskaźnika body mass index (BMI) na bezpieczeństwo zdrowotne określonej populacji. Praca prezentuje analizę zebranych danych statystycznych, które dobitnie wskazują na zdecydowany wzrost liczby osób otyłych na świecie w ostatnich dziesięcioleciach (zobrazowano na podstawie danych z USA, Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii). Problemem badawczym są wyraźne trendy oraz zagrożenia wynikające ze wzrostu liczby ludzi otyłych w społeczeństwach poszczególnych krajów i regionów. Ewidentną konsekwencją nakreślonego problemu jest znaczne obciążenie systemów opieki zdrowotnej i wzrost ich kosztów utrzymania. Przedłożone obserwacje prowadzą do wniosków potwierdzających hipotezę dotyczącą konieczności implementacji skutecznych programów ukierunkowanych na walkę z narastającym problemem.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Opublikowane

2023-09-28 — zaktualizowane 2023-09-29

Wersje

Jak cytować

Szymonik, A. (2023). Otyłość zagrożeniem bezpieczeństwa zdrowotnego. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 9(1), 151–163. https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.12 (Original work published 28 wrzesień 2023)