Zjawisko phishingu w Polsce

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.09

Słowa kluczowe:

kryminologia, cyberprzestrzeń, cyberprzestępczość, phishing

Abstrakt

Phishing to stosunkowo nowe zjawisko, szczególnie w obecnej formie. W świetle danych statystycznych phishing to najpopularniejszy typ cyberataku w Polsce, zatem bez wątpienia jest bardzo istotnym przestępstwem wymagającym sporo uwagi. Cyberprzestępcy stosujący phishing tworzą coraz to nowsze sposoby swoich działań i narażają ofiary na ogromne straty finansowe. Celem artykułu jest omówienie zjawiska phishingu w Polsce jako przestępstwa. Aby dokładnie zobrazować to zagadnienie konieczne jest zapoznanie się z głównymi pojęciami omawianego tematu oraz ukazanie skali zjawiska. Na początku zostaną nakreślone ramy definicyjne środowiska, w którym funkcjonuje phishing, czyli cyberprzestrzeni oraz przedstawiona zostanie liczebność jej użytkowników. Następnie scharakteryzowane zostanie pojęcie phishingu i poddana analizie będzie skala omawianego zjawiska. Poruszony zostanie temat odpowiedzialności karnej sprawców phishingu oraz profilaktyki tego przestępstwa. Problem badawczy pracy brzmi następująco: jak kształtuje się przestępstwo phishingu w Polsce? Hipoteza badawcza to: wraz ze wzrostem liczby użytkowników sieci Internet zjawisko phishingu stanowi coraz większe zagrożenie w Polsce i istotne wyzwanie dla polskiego cyberbezpieczeństwa. Na potrzeby pracy wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu oraz metodę syntezy – w tym analizę dostępnych statystyk NASK i CERT Polska.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-28 — zaktualizowane 2023-09-29

Wersje

Jak cytować

Matacz, M., & Vodičková, W. (2023). Zjawisko phishingu w Polsce. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 9(1), 110–122. https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.09 (Original work published 28 wrzesień 2023)