Koncepcyjne rozróżnienie pojęć bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo państwa w ukraińskim dyskursu politycznym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.02

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo państwa, dyskurs polityczny, ustrój polityczny, demokracja, konceptualizacja, Ukraina

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest rozgraniczeniu pojęć bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo państwa w ukraińskim dyskursie politycznym. W ujęciu metodologicznym artykuł koncentruje się na wykorzystaniu badań z różnych obszarów wiedzy dotyczących polityki i bezpieczeństwa. Podstawą metodologiczną artykułu stał się zbiór ogólnych i szczegółowych metod nauk politycznych, który zapewnił kompleksowe podejście do problemu identyfikacji specyfiki ujęcia pojęć bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo państwa w ukraińskim dyskursie politycznym. Metodologia badań opiera się w szczególności na takich ogólnych zasadach naukowych jak: jedność historyczna i logicza, przejście od abstrakcji do konkretu, obiektywność, systematyczność, zasady analizy i syntezy itd. W szczególności analiza kategorii bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo państwa została przeprowadzona w kontekście polityczno-prawnym. Stwierdzono, że kategoria bezpieczeństwa narodowego jest szersza niż kategoria bezpieczeństwa państwa, która jest ważnym wyznacznikiem demokracji ustrojowej danego państwa. Uzasadnia się, że istotne znaczenie w rozgraniczeniu pojęć bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa państwa zyskuje rodzaj ustroju politycznego państwa. Im bardziej rozwinięte społeczeństwo demokratyczne,

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Opublikowane

2023-09-28

Jak cytować

Kuts, H. (2023). Koncepcyjne rozróżnienie pojęć bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo państwa w ukraińskim dyskursu politycznym. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 9(1), 21–31. https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.02