Pierwszy rok konfliktu na Ukrainie: konsekwencje polityczne i wojskowe dla Europy Środkowo-Wschodniej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.01

Słowa kluczowe:

Ukraina, wojna, NATO, Unia Europejska, Europa Środkowo-Wschodnia

Abstrakt

Wynik konfliktu na Ukrainie przyniesie fundamentalne konsekwencje polityczne, militarne, gospodarcze i społeczne, określając globalną i regionalną równowagę sił oraz losy szeregu organizacji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej i NATO. Celem niniejszego artykułu jest analiza politycznych i militarnych konsekwencji pierwszego roku konfliktu na Ukrainie dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym państw bałtyckich oraz dalszego rozwoju więzi transatlantyckiego, w tym rozwoju NATO do 2030 roku. Zasadniczo odmienne postrzeganie zagrożeń w Federacji Rosyjskiej oraz w NATO, krajach UE i w Ukrainie doprowadziło do rozpoczęcia działań wojskowych Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie 24 lutego 2022 roku. Od tego czasu konflikt zbrojny w Ukrainie przekształcił się w wojnę i przekłada się na coraz bardziej negatywną eskalację stosunków politycznych, wojskowych i gospodarczych pomiędzy Federacją Rosyjską a NATO, UE i innymi aktorami, doprowadzając strony do nuklearnego impasu. Wojna w Ukrainie jest zatem poważnym sprawdzianem wytrzymałości politycznej i militarnej dla NATO i Unii Europejskiej. Oczywistym jest, że istnieje kilka scenariuszy rozwoju wojny w Ukrainie, począwszy od całkowitego zwycięstwa militarnego Ukrainy, a tym samym Zachodu, po całkowite zwycięstwo militarne Federacji Rosyjskiej w konsekwencji długotrwałej wojny na wyniszczenie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Opublikowane

2023-09-28

Jak cytować

Rublovskis, R. (2023). Pierwszy rok konfliktu na Ukrainie: konsekwencje polityczne i wojskowe dla Europy Środkowo-Wschodniej. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 9(1), 7–20. https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.01